Žiaci ZUŠ Jána Pöschla v Prešove sa budú vzdelávať vo vynovených priestoroch

PrešovSpravodajstvo

Projekt bol vyčíslený na vyše 316-tisíc eur.

Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Pöschla na Prostějovskej ulici v Prešove bola po troch rokoch ukončená. V práci prvej etapy boli vymenené okná, práce na druhej a tretej fáze kompletnej modernizácie budovy začali vlani v septembri, v rámci ktorých boli zateplené všetky pavilóny a vymenené vykurovacie rozvody. Zároveň boli zateplené steny, časti striech a opravené odkvapové chodníky.

„Cieľom rekonštrukcie bolo riešiť nevyhovujúci stav v presklených chodbách, kde dochádzalo k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na zasklených stenách a k vzniku plesní. Potrebná bola aj výmena starých rozvodov kúrenia a efektívnejšie odvedenie zrážkovej vody od základov budovy,“ vysvetlil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Foto
Rekonštrukcia sa realizovala počas plnej prevádzky ZUŠ / Mesto Prešov

Ako uviedla primátorka metropoly Šariša Andrea Turčanová, pozdĺž fasád objektu bol zrealizovaný zásyp drveným kameňom a premývaným štrkom, ktorý je vymedzený betónovými obrubníkmi:

„Vďaka úspešne zrealizovanej rekonštrukcii máme v Prešove jednu z najkrajších ZUŠ na Slovensku. Osobne veľmi oceňujem, že okrem najdôležitejších stavebných úprav na samotnom objekte sa podarilo zrevitalizovať aj školský areál. Verím, že v tomto prostredí sa budú príjemne cítiť všetci žiaci, ktorí sa odteraz budú ešte viac tešiť na svoje obľúbené hodiny.“

Rekonštrukcia sa realizovala počas plnej prevádzky ZUŠ. Práce v rámci druhej a tretej etapy boli vyčíslené na viac ako 316-tisíc eur.

Komentáre