Životný príbeh významného košického inžiniera a projektanta Bélu Gerstera

KošiceHistoricKE

Pri vymenúvaní slávnych osobností, ktoré sa narodili v Košiciach, si len občas spomenieme na Bélu Gerstera. A predsa výsledky jeho práce majú mimoriadny vplyv najmä na dopravu materiálov, tovarov a osôb doma aj vo svete. V týchto dňoch si pripomíname jeho okrúhle 170. narodeniny.

Foto
Portrét Bélu Gerstera a projekt Korintského prieplavu / hungaricana.hu

Béla (Vojtech) Gerster sa narodil 20. októbra 1850 v Košiciach v dome na Hlavnej ulici, dnes s popisným číslom 9. Od roku 1999 môžeme na tomto dome nájsť aj pamätnú tabuľu. Základné a stredoškolské vzdelanie absolvoval v Košiciach, vysokoškolský titul získal na Vysokej škole technickej vo Viedni.

Po krátkodobom pôsobení na Magistráte mesta Košice Gerster odišiel pracovať do stavebnej firmy svojho švagra v Budapešti. Stal sa rešpektovaným inžinierom v oblasti vodných stavieb, už v roku 1876 sa spolu s dlhodobým spolupracovníkom Istvánom Türrom zúčastnil na medzinárodnej expedícii, ktorej cieľom bolo určiť najvhodnejšiu trasu budúceho Panamského prieplavu. Prieplav sa napokon podarilo vybudovať až o 30 rokov neskôr, no tým, že prepojil Atlantický a Tichý oceán, predstavuje jeden z najťažších inžinierskych projektov v histórii. Zisky z 82 kilometrov dlhého kanálu dnes tvoria podstatnú časť príjmov panamskej vlády.

Foto
Projekt Korintského prieplavu / hungaricana.hu

Skúsenosti z expedície určite zúročil pri ďalšom projekte – stavbe Korintského prieplavu (1882 – 1893), ktorým bolo prepojené Iónske a Egejské more. Prieplav umožnil vyhnúť sa oboplávaniu Peloponézského prieplavu, čím sa cesta skrátila o okolo 400 kilometrov. Dnes sa používa najmä na turistické ciele, pre veľké zaocéanske lode je už príliš úzky, no aj v súčasnosti sa cez neho preplaví okolo 11-tisíc lodí ročne.

Béla Gerster a jeho spolupracovník István Türr – hlavní projektanti, ktorí zároveň viedli stavebné práce, majú v areáli prieplavu pamätnú tabuľu písanú v gréčtine, maďarčine a angličtine. Svoje skúsenosti z práce na prieplave Gerster popísal v knihe A korinthusi földszoros és átmetszése (Korintský prieplav a jeho križovatka).

Foto
Fotografia zachytáva Korintský prieplav na konci 90. rokov / hungaricana.hu

V Grécku sa podieľal ešte na vytýčení železnice z Atén do Larisy. Projektom železníc sa Béla Gerster venoval aj v Uhorsku, dokopy ich naplánoval 13, pre Košičanov má asi najväčší význam Košicko-turnianska železnica (1888 – 1890). Na sklonku života v roku 1919 pracoval aj na kanáli Dunaj – Tisa. Popri zmienených technických stavbách bol tiež projektantom prestavby Župného domu v Košiciach počas rokov 1887 – 1889.

Foto
Župný dom po prestavbe, cirka prelom 19. a 20. storočia / HistoricKE

Béla Gerster zomrel v Budapešti v roku 1923, kde je aj pochovaný. Podobne ako Béla, aj jeho súrodenci sa stali úspešnými vo svojich profesiách, jeho brat Arpád bol lekárom a chirurgom v New Yorku, kde napísal knihu Recollections of a New York Surgeon (Spomienky newyorského chirurga) a zaspomínal si v nej aj na rodné Košice.

Foto
Hrob Bélu Gerstera v Budapešti / hungaricana.hu

Ďalší brat Mikuláš bol zasa riaditeľom chemickej výskumnej stanice v Budapešti. Jeho sestry našli uplatnenie väčšinou v umení, najznámejšia z nich, Etela Gerster, bola svetoznámou opernou speváčkou. Životu a dielu Bélu Gerstera je venovaná výstava, ktorú pripravil Historický spolok Imreho Henszlamanna, inštalovaná je v galérii Rovas na Alžbetinej ulici.

 

Autor: HistoricKE

Komentáre