ZMOS: V chudobe žije 870-tisíc ľudí. Pandémiou ich môže 50-tisíc pribudnúť

SlovenskoKoronavírus

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa obáva dopadov pandémie koronavírusu na ekonomiku a zamestnanosť v regiónoch.

Foto
V chudobe žije na Slovensku 870-tisíc ľudí. A bude ich viac, varuje ZMOS. (Ilustračná fotografia) / TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v posledný marcový deň organizovalo seminár venovaný miestnej ekonomike, zamestnanosti a marginalizovaným komunitám. Za účasti zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych organizácií sformulovali závery a odporúčania, ktoré bude združenie presadzovať v nadchádzajúcom období.

Zhodli sa ne nevyhnutnej potrebe reštartu regionálnej zamestnanosti, ktorá sa po pandémii nezaobíde bez podpory štátu  a aktívneho zapojenia zo strany samospráv, a tiež potreba podpory a stabilizácie ľudských zdrojov, tak manažmentu, ako aj výkonu.

Mimoriadne alarmujúca je situácia v neziskových organizáciách so spoluúčasťou mesta a obce, ide o organizácie fungujúce ako mimovládny sektor. Tieto subjekty sú v pozícii zamestnávateľov príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). 

V prípade, ak im štát nepodá pomocnú ruku, vzniknú problémy s pomocou týmto ohrozeným skupinám ľudí, ktoré znásobí aj ukončenie ich činnosti, čím riskujeme ukončenie procesov, ktoré sa v práci s touto komunitou dlhoročne budovali.

„V pokovidovej dobe bude potrebné v maximálnej miere využiť skúseností z projektov a aktivít, ktoré už boli v minulosti realizované tak, aby podpora smerovala k vytvoreniu stabilného zamestnaneckého prostredia pre príslušníkov MRK. Zamestnateľnosť MRK by nemala byť ale  závislá a viazaná na dočasné projektové zdroje," informuje riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.

Foto
Reštart regionálnej zamestnanosti sa po pandémii nezaobíde bez podpory štátu, hovorí riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák / TASR

ZMOS bude presadzovať nevyhnutné zmeny platnej legislatívy v oblasti sociálnej ekonomiky. Chce ju novelizovať do podoby, aby sociálna ekonomika bola flexibilnejšia najmä čo sa týka tvorby pridanej hodnoty na úrovni komunity, vedela obsiahnuť aj otázky kvality života či výraznejšie reflektovať  aj na ekologické formy sociálneho podnikania.

„Na Slovensku je aktuálne viac ako 16 % rodín pod hranicou chudoby, čo predstavuje vyše 870-tisíc ľudí. V dôsledku pandémie sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 20 až 50-tisíc ľudí. Chudoba sa určuje od hranice príjmu 373 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi do 14 rokov je stanovená hranica na 780 eur mesačne,“ dodáva Michal Kaliňák.

Otvorená zostáva téma návrhov v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k systémovému a koncepčnému riešeniu tejto oblasti problémov.

Úcastníci seminára vyzvali Združenie miest a obcí Slovenska, aby z pozície člena tripartity, povinne pripomienkujúceho subjektu a najreprezentatívnejšej organizácie s 95 % členskou základňou miest a obcí bolo koordinátorom a komunikačným bodom pre sociálne podniky založené samosprávou.

 

Komentáre