Zoznam pamätihodností Košíc sa rozšíril, pomôže to financovaniu ich revitalizácie

KošiceZaujímavosti

Jeden z návrhov podporuje zvonársku tradíciu.

Košickí mestskí poslanci na tohtotýždňovom zasadnutí schválili šesť návrhov, ktorými sa rozšíri zoznam pamätihodností mesta Košice.

Do registra pribudli budova Magistrátu mesta Košice, Kino Družba, renesančný stĺp v Ťahanovciach, stredoveký zmierovací kríž v Ťahanovciach a Historický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici. Rozšíri sa aj register nehmotných pamätihodností, a to konkrétne o návrh Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov v Košiciach.

 

Foto
Zoznam sa rozšíril aj o budovu magistrátu / facebook.com/kosiceofficial

Podľa autora návrhu Juraja Gembického z Krajského pamiatkového úradu Košice by cieľom zápisu malo byť aj miestne prezentovať tradičné ručné zvonenia ako pozitívny príklad či vytvárať u ľudí v meste pozitívny vzťah k ohrozenej zvonárskej tradícii a k jej záchrane i prezentovaniu:

„Je treba ľuďom ukázať, že je to stále živá a naša tradícia, ktorá sa dá vykonávať aj v 21. storočí, aj to, ako ju v súčasnosti vykonávajú aj noví mladí nasledovníci starých zvonárov u nás.“

Košice môžu byť podľa neho povzbudivým príkladom aj pre iné mestá Slovenska.

Magistrát pripomenul, že zaradenie návrhov do zoznamu pamätihodností by malo zlepšiť možnosti čerpania finančných prostriedkov na ich revitalizáciu z grantových schém, dotačných programov a eurofondov. Podľa všeobecne záväzného nariadenia má mesto utvárať podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamätihodností na svojom území.

 

Zdroj: TASR
 

Komentáre