ZŠ Československej armády v Prešove bude mať nové špecializované učebne

PrešovSpravodajstvo

Cieľom projektu je skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Žiaci ZŠ Československej armády v Prešove sa od nového školského roka budú vzdelávať v nových špecializovaných učebniach, ktoré sú určené na výučbu technických a prírodovedných predmetov. Ako uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, cieľom projektu je skvalitnenie vyučovacieho procesu:

„V rámci projektu bude zrevitalizovaná technická učebňa, zriadené prírodovedné laboratórium chémie a budú zrealizované aj nevyhnutné stavebné úpravy. V odbornej technickej učebni sa bude nachádzať aj potrebné vybavenie, teda učebné pomôcky pre žiakov a učiteľa aj nábytok. Rovnako to bude aj v prípade zriadenia prírodovedného laboratória chémie, kde budú obstarané učebné pomôcky, nábytok, interaktívna tabuľa, dataprojektor a PC set pre učiteľa.“

Foto
Stavebné práce by mali byť ukončené do začiatku nového školského roka / Mesto Prešov

Súčasťou projektu je aj výmena interiérových dverí, svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov, keramických obkladov, vodovodných batérií či podlahy. Projekt bol vyčíslený na takmer 60-tisíc eur, pričom ide o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 57-tisíc eur a necelých 3-tisíc eur poskytne samospráva.

Komentáre