Župan Trnka vetoval návrh Polačeka o schvaľovaní výdavkov

KošiceSpravodajstvo

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vetoval uznesenie, podľa ktorého by župa mala predkladať poslancom na odsúhlasenie všetky právne úkony s úhradou bežných alebo kapitálových výdavkov v hodnote viac ako milión eur. Uznesenie, ktoré zastupiteľstvo prijalo na návrh poslanca Jaroslava Polačeka, sa týkalo aj organizácií, ktorých je kraj zriaďovateľom.

Trnka uviedol, že uznesenie nepodpísal z dôvodu nevýhodnosti, lebo je spôsobilé ohroziť plnenie základných úloh a činností KSK. Svoj zámer naznačil už po schválení uznesenia v zastupiteľstve:

„Ja to beriem v rámci opozičného folklóru, čiže tak s ním aj budeme nakladať.“

Uznesenie v októbri podporilo 27 zo 46 hlasujúcich poslancov, pričom medzi nimi boli aj podpredsedovia kraja Karol Pataky a Ladislav Lörinc.

„Tak získame prehľad, lebo mnohokrát sa len čudujeme, čo všetko dokážeme kúpiť a investovať cez naše organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a nedokážeme sa ani vyjadriť,“ vysvetlil Polaček.

Narážal pritom aj na kontroverzný osemročný prenájom techniky za 29,8 milióna eur pre Správu ciest KSK.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak uviedol, že kraj má zásady hospodárenia s majetkom a ďalšie interné predpisy, ktoré jasne stanovujú, kto, čo a kedy schvaľuje:

„Predkladanie návrhov ad hoc len spôsobí v tom celom zmätok.“

Doplnil, že si treba ujasniť, či je také uznesenie vôbec v súlade so zákonom. Upozornil na to, že mnoho vecí je operatívnych, vrátane využitia eurofondov a takto by bolo treba čakať na to, kým sa zíde zastupiteľstvo.

Podľa zákona ak sa predseda kraja domnieva, že uznesenie je v rozpore so zákonom alebo je pre kraj nevýhodné, môže pozastaviť jeho výkon tak, že ho nepodpíše. Rokovací poriadok stanovuje, že zastupiteľstvo môže toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, pričom výkon takéhoto uznesenia už predseda nemôže pozastaviť.
Na riadnom zasadnutí sa najbližšie krajskí poslanci zídu v decembri.

 

Zdroj: TASR

Komentáre