Zvonica pri Gombaseckej jaskyni sa stala aj vyhliadkovou vežou

VýchodZaujímavosti

Nadšenci chcú uchovať historickú hodnotu areálu či zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru.

Košický samosprávny kraj (KSK) a krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) rozšírili pri Gombaseckej jaskyni zvonicu, ktorá bola postavená minulý rok. Po novom tak plní aj funkciu vyhliadkovej veže. Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku ešte dokončuje ďalšie aktivity z projektu, ktorý bol podporený sumou 13-tisíc eur.

„Okrem rozšírenia zvonice o funkciu vyhliadkovej veže sme odštartovali výstavbu fontánky, ktorá poslúži ako verejný zdroj pitnej vody a turisticky zaujímavej atrakcie - Okna do minulosti. Pôjde o priehľadnú tabuľu, cez ktorú sa návštevníkovi pri pohľade na ruiny pavlínskeho kláštora dokreslia kontúry celej pôvodnej stavby,“ uviedol správca areálu Gombasek Endre Szabó z Občianského združenia Sine Metu.

Nadšenci chcú uchovať historickú hodnotu areálu či zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru. Z tohto dôvodu plánujú veľkú rekonštrukciu terasy, výstavbu reštaurácie s multifunkčným priestorom a rozšírenie ubytovacích kapacít. Gombasecká jaskyňa patrí medzi šesť sprístupnených jaskýň na území Košického kraja, ktoré sú zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Najvýznamnejšou pamiatkou v blízkosti jaskyne je areál zaniknutého gotického kláštora pavlínov zo 14. storočia.

Foto
Vyhliadková veža a zvonica pri Gombaseckej jaskyni / KRT

„Košický kraj sa snaží systematicky podporovať rozvoj cestovného ruchu, pretože práve ten je nástrojom, ktorý prináša do regiónov tržby. Preto sme navýšili aj finančnú čiastku, ktorá bude v budúcom roku prerozdelená medzi projekty, ktoré sa zapoja do výzvy Terra Incognita,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Vďaka dotačnému mechanizmu TOP Lokality, ktorý je zameraný na rozvoj návštevníckej infraštruktúry v bezprostrednom okolí pamiatok Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, sa v blízkosti Gombaseckej jaskyne podarilo za posledné roky vybudovať náučný chodník a zrevitalizovať a sprístupniť ruiny pavlínskeho kláštora.

„Spoločne s občianskymi združeniami, ktoré v areáli pôsobia, sa nám z roka na rok darí robiť okolie pamiatky svetového dedičstva atraktívnejším pre návštevníkov. Z nášho pohľadu je táto dlhodobá spolupráca dokonalým príkladom toho, ako možno v partnerstve koncepčne rozvíjať návštevnícke územie,“ dodala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.

 

Zdroj: SITA

 

Komentáre