Zvýši sa vianočný príspevok pre dôchodcov až na dvojnásobok?

SlovenskoSpravodajstvo

Horná hranica nároku na výplatu vianočného príspevku by sa mala zvýšiť na 65 percent priemernej mesačnej mzdy.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky navrhuje, aby sa vianočný príspevok pre dôchodcov zvýšil až na dvojnásobok. Nárok naň by zároveň malo mať viac ľudí. Rezort práce na dnešné (17.4.) rokovanie vlády predložil novelu zákona. Horná hranica nároku na výplatu vianočného príspevku by sa mala zvýšiť z pôvodných 60 percent na 65 percent priemernej mesačnej mzdy. Dávku získa približne o 52-tisíc seniorov viac. Celkový počet dotknutých osôb sa v roku 2019 odhaduje na 1 276 000 ľudí. „Navrhuje sa taktiež zaokrúhľovať sumu rovnajúcu sa tejto hranici rovnako, ako sa zaokrúhľujú dôchodky, a to na desať eurocentov nahor,“ uvádza sa v novele zákona.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Vianočný príspevok by sa ma zdvojnásobiť pre ľudí, ktorých dôchodok nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima. Maximálna suma vianočného príspevku by mala byť dvesto eur. Nárok na dávku majú aj tí seniori, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, ak výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov bude vyšší ako odhadované životné minimum, suma vianočného príspevku sa bude primerane znižovať podľa vzorca stanoveného v návrhu zákona.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre