Autorský textilný dezén

KošiceVašimi očami

Nie vždy znamenajú pojmy textil a odev to isté.

Foto

Textil nemusí mať nevyhnutne podobu odevu a naopak, nie každý odev je vytvorený z textilného materiálu.

Existujú vedľa seba, sústredne sa vnímajú, akceptujú a dopĺňajú, aby v istom momente presiahli svoju pomyselnú hranicu výtvarného vyjadrenia a vybočili úspešne k novým presahom.

V zmysle textilnej tvorby, samotný textil je chápaný ako práca s textilnými materiálmi, vláknami s použitím textilných techník ako vhodných nástrojov - tradičných alebo nových, súčasných a experimentálnych. Výsledkom sú „solitéry“ voľného umenia, úžitkového umenia a dizajnu v kombinácii s remeselným predpokladom.

Foto

Súčasná textilná tvorba je vďaka presahu s novými technológiami a technikami vyjadrenia situovaná viac do komornejšej ateliérovej tvorby. Práca s menej tradičnými materiálmi ponúka priestor pre vďačný experiment v oblasti postupov a spôsobov tvorby. Ručná i strojová pletáž, čipka, batika, výšivka, šitie, aplikácia, tlač či kombinované techniky môžu byť menej časovo náročné ako v minulosti. Svojou výpovednou silou sa textilné umenie stalo samostatným umením.

Akokoľvek úžasne presahuje do iných médií vo forme inštalácie, objektového vnímania, konceptuálneho umenia a minimalistických prístupov.

Galéria k článku

Tvorba textilného dezénu je o štruktúrach, vzoroch, farbách a ich vzájomnom žiadúcom napätí v zmysle kontrastov. Tu je dôležitá predovšetkým kompozícia a jej princípy, ako aj vyvážený pomer všetkých „komponentov". V priebehu dejín umenia sa názor na „ideálnu“ kompozíciu menil. Súčasné umenie rešpektuje názory kompozičnej „absencie“ ako aj vycibrené kompozičné schémy. No abstrakcia v textilnom umení zanechala svoju dominantnú silu.

Túžba vizuálneho odlíšenia textilného dezénu ma inšpirovala k tvorbe toho môjho, autorského. Pomocou kombinovaných techník pracne vznikali zaujímavé tvarové, farebné, plošné, priestorové i štrukturálne kompozície. V pozadí hľadania prieniku požadovaného vizuálu a mnou očakávanej emócie sú vytvorené textilné dezény ako prototypy s ďalšou perspektívou svojho využitia. Vystrihnuté do požadovanej formy ožili v podobe odevu v ústrety svojmu vlastnému príbehu.

 

 

JANA POLAK žije a tvorí v Košiciach. Módnemu dizajnu sa aktívne venuje viac ako 10 rokov. Umelecké prostredie, v ktorom vyrastala, len podporilo silnú túžbu po sebavyjadrení práve prostredníctvom tvorby. Tú vníma komplexne, ako prelínanie medzi rôznymi druhmi umenia, hľadajúc tak aktuálne potrebný výrazový prostriedok. Ako sama uvádza, práve módna tvorba odhaľuje spôsob myslenia dizajnéra. Aktuálne sa venuje aj módnym workshopom pre deti Fashion Kidlab, rovnako píše pre Košice Online, jej prechádzajúci blog si môžete prečítať tu. Viac na oficiálnom facebookovom profile.

 

 

Komentáre