Bašternák sa už prihlásil na výkon trestu

SlovenskoSpravodajstvo

Bašternák by si mal trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Trojčlenný senát Krajského súdu (KS) v Bratislave včera (14.3.) právoplatne odsúdil podnikateľa Ladislava Bašternáka. Za neodvedenie dane a poistného mu bol uložený päťročný trest odňatia slobody. Baštrnák však zatiaľ nie je vo väzení. Dnes (15.3.) mal byť zo súdu na Obvodné oddelenie Policajného zboru Staré mesto doručený príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody, pričom súd vydal tento príkaz už včera. Podľa najnovších informácií sa už na výkon trestu prihlásil dnes ráno. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Zdroje z väzenskej a justičnej stráže túto informáciu potvrdili.

Bašternák by si mal trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň môže požiadať o mesačný odklad nástupu do väzenia a po dvoch tretinách vykonania trestu o podmienečné prepustenie, a to dokonca už po odpykaní polovice trestu, kedy by po rozhodnutí súdu a odporučení riaditeľa ústavu a splnení ďalších podmienok nasledovala obligatórne nariadená kontrola technickými prostriedkami.

Foto
Ladislav Baštrnák a Peter Filip / TASR

„Len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, predseda senátu príslušného súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu ihneď vydá príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody, ak je vo väzbe alebo mu bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky alebo je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol výkonu trestu. Ak niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, ujde alebo sa bude skrývať, môže mu predseda senátu na nastúpenie do výkonu trestu poskytnúť primeranú lehotu, aby si mohol obstarať svoje záležitosti. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac odo dňa, keď takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,“ uvádza sa v Trestnom poriadku. Obhajca Baštrnáka Peter Filip skonštatoval, že jeho klient je vyrozumený s tým, že musí nastúpiť do výkonu trestu.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre