Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy ponúka priestor mladým fotografom v Bardejove

SlovenskoKultúra

Úlohou je zachytiť krásy a jedinečnosti tohto regiónu.

Už ôsmy ročník poľsko-slovenskej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy ponúka priestor mladým fotografom do 20 rokov. Vybrať si môžu z dvoch tematických kategórií, ľudia a kultúra a príroda a architektúra. „Každá fotografia musí byť vyhotovená autorom osobne a zobrazovať územie Nízkych Beskýd. Zvlášť podstatné je zachytiť krásy a jedinečnosti tohto regiónu, ukázať neopakovateľné prvky a javy charakteristické pre Nízke Beskydy,“ informovala Daniela Čisaríková z Kultúrneho a turistického centra a Poľsko-slovenského domu v Bardejove, ktoré súťaž pripravujú spolu s Gorlickým centrom kultúry a Poľsko-slovenským domom Dušana Jurkoviča a Mestským úradom v Gorliciach.

Foto
ilustračná fotografia / TASR

Každý účastník môže prihlásiť do súťaže maximálne päť fotografií. Môžu byť vyhotovené vo farebnej, čiernobielej alebo takz sépiovej verzii na fotografickom papieri vo formáte minimálne 20 x 30 centimetrov. Tiež musia byť zapísané alebo naskenované v čo najväčšom rozlíšení v elektronickej podobe na CD nosiči. „Zakazuje sa používať fotomontáž. Fotografie len v elektronickej alebo len v papierovej podobe nebudú zaradené do súťaže,“ uvádza sa v propozíciách. Súťaž realizujú v dvoch vekových kategóriách, do 12 a do 20 rokov. Nesmú sa do nej prihlásiť fotografie už skôr ocenené v iných súťažiach.

Termín uzávierky pre prijímanie prác je 16. novembra o 15.00 hod. Fotografie je potrebné doručiť priamo alebo poštou na adresu Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1, 38-300 Gorlice, Poľsko s heslom 8. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy. O víťazoch rozhodne organizátormi vybraná porota. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spolu s odovzdaním cien vrátane výstavy vybraných prác sa bude konať na poľskej strane v decembri tohto roka.

 

Zdroj: TASR

Komentáre