Harabin podal sťažnosť na Ústavný súd aj po druhom kole volieb

SlovenskoArchívPrezidentské voľby 2019

Sudcovia o tom rozhodnú do 90 dní od doručenia návrhu.

Neúspešný kandidát na post prezidenta Štefan Harabin podal na Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) sťažnosť, a to aj po druhom kole volieb. V tomto prípade tiež vychádza z dôvodov, ako po prvom kole. Marcové prezidentské voľby vo svojom podaní označil za nezákonné a neústavné, pričom ich navrhuje vyhlásiť za neplatné a opakovať ich.

Harabin tvrdí, že Zuzana Čaputová ako víťazka prezidentských volieb pri financovaní svojej kampane obišla zákon v dôsledku kumulácie tretích strán a priamej podpory kandidáta Roberta Mistríka, ktorý pred voľbami odstúpil. Keďže plénum ÚS SR je v súčasnosti pre chýbajúcich sudcov nefunkčné, o sťažnostiach Harabina bude rozhodovať až po jeho doplnení.

Termín na podávanie sťažností na prezidentské voľby uplynul v stredu (10.4.). „K dnešnému dňu bolo na ÚS SR doručených päť podnetov týkajúcich sa volieb prezidenta Slovenskej republiky,“ informovala ústavná sudkyňa Jana Baricová, ktorý vykonáva funkciu predsedu ÚS SR. Dve podania boli včera vybavené príslušným sudcom spravodajcom, a to odložením. Stalo sa tak s odkazom na paragraf zákona o ÚS, podľa ktorého ak sudca spravodajca z obsahu podania zistí, že nejde o návrh na začatie konania, podanie odloží.

Foto
Štefan Harabin / TASR

Občianka namietala, že počas volebného moratória pred prvým kolom volieb bol hosť v relácii nemenovanej televízie stopercentne presvedčený o tom, že sa uskutoční aj druhé kolo. Podľa nej to bola manipulácia verejnou mienkou. Sťažovateľ v druhom odloženom podaní namietal, že obvineným a odsúdeným v ústavoch na výkon väzby a trestu údajne nebolo umožnené voliť. V piatom podnete na ÚS SR ide o žiadosť o zastavenie a odloženie prezidentských volieb. Sťažovateľ v ňom okrem iného uvádza, že niektorí kandidáti boli nie nezávislí, ale členmi určitej politickej strany.

Návrh na začatie konania vo volebných veciach možno podať do desiatich dní po vyhlásení výsledku volieb. ÚS SR má o návrhu na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta rozhodnúť do 90 dní od doručenia návrhu. „Ide však len o poriadkovú lehotu, ktorá nebráni Ústavnému súdu preskúmať ústavnosť volieb na základe podanej volebnej sťažnosti aj po lehote 90 dní,“ skonštatovala Baricová.

Keďže ÚS SR má momentálne len štyroch sudcov, spôsobilý konať v pléne a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých sudcov, teda najmenej sedem, čo potvrdila aj Baricová: „Vzhľadom na to, že ide o veci týkajúce sa ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, chcem verejnosť uistiť, že sudcovia Ústavného súdu sa nimi budú zaoberať bezodkladne – hneď, ako bude Ústavný súd doplnený a plénum uznášaniaschopné, budú im venovať náležitú pozornosť a budú k nim pristupovať s odbornou starostlivosťou ako ku všetkým veciam. Ústavný súd spraví všetko, aby svoju úlohu splnil.“

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre