Juhovýchodná časť Mlynskej ulice na starej fotografii

KošiceHistoricKE

Vzácne historické fotografie a pohľadnice z Košíc.

HistoricKE sa snaží pátrať po zaujímavých starých fotografiách Košíc, tie sa k nám najčastejšie dostanú vďaka samotným Košičanom a ich rodinným zbierkam. Veľa zaujímavých nachádzame aj na rôznych internetových burzách, a tak vám prinesieme postupne tie najzaujímavejšie, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť.

Foto
Juhovýchodná časť Mlynskej ulice na začiatku 20. storočia  / HistoricKE

V dnešnom článku si priblížime fotografiu, ktorá bola publikovaná ako pohľadnica začiatkom 20. storočia. Zachytáva juhovýchodnú časť Mlynskej ulice a domy, ktoré s výnimkou bývalého hotela Európa dnes už nestoja. Na pravej strane fotografie vidno búdku – trafiku, tých bolo v meste v tom čase viacero. Na pravej strane zástavby pozorujeme jednoposchodový nárožný dom, ktorý bol postavený okolo roku 1840, pôvodným majiteľom bol istý Schmidt. Východne od rohového domu, na Mlynskej ulici vyrástol v polovici 19. storočia klasistický dom s balkónom v plytkej nike nad hlavným domovým vstupom, ktorý dal postaviť zámočník Mihalský. Za oboma domami sa rozprestierali pomerne veľké záhrady. Zo strany Puškinovej ulice bol k nárožnému domu pristavaný koncom 19. storočia ďalší dom (na fotografii ho nevidno) a neskôr sa tieto domy spojili.

Foto
Zástavba na rohu dnešnej Mlynskej a Puškinovej ulici v 50. rokoch  / HistoricKE

Dvojposchodový dom na ľavej strane fotografie je slávny košický hotel Európa, postavený v 80. rokoch 19. storočia. Viac o tejto košickej hotelovej ikone sa dočítate v našom článku.

V ľavom dolnom rohu zaujme ešte prízemná budova. V súvislosti s výstavbou železničnej stanice (1860) na trase Košice – Bohumín (Kassa – Oderberg) bol západne od budovy stanice zriadený park zvaný Széchenyi liget, ktorý sa tiahol až k Mlynskému náhonu. Na západnom brehu náhonu postavil József Moll mladší v roku 1861 prízemný hostinec, ktorý mal slúžiť návštevníkom mesta. Hotel niesol názov Széchényi.

Móric Engländer odkúpil v roku 1919 objekt hotela a zriadil v ňom ubytovací hostinec Engländer. V mestských adresároch hotel nájdeme pod popisným číslom Mlynská 35. Počas medzivojnového obdobia bol zaradený do kategórie hotel. Začiatkom roku 1938 ho Engländer predal mestu, hotel bol zrušený a na jeho mieste mala vzniknúť budova elektrární. Budovu však asanovali až po druhej svetovej vojne.

Foto
Gastrodom na fotografii z roku 1995 / HistoricKE

Túto pôvodnú zástavbu ulice, ktorú zachytila táto fotografia, môžeme dnes pozorovať už len na starých fotografiách. Začiatkom 70. rokov boli tieto domy asanované a na uvoľnenom priestore sa v roku 1972 začal stavať Gastrodom. Pod týmto názovom ho poznajú Košičania aj dnes. Projektantom stavby bol Ján Šprlák-Uličný a Gastrodom bol slávnostne otvorený v roku 1965.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre