Košičania žiadajú aby bola fasáda na bývalom Tescu kultúrnou pamiatkou

KošiceZaujímavosti

Na pohľad jednoduchá fasáda od sochárky Jany Bartošovej - Vilhanovej je tvorená ručne odlievanými kazetami z vibrovaného betónu.

Obchodný dom Prior a neskôr Tesco si Košičania budú navždy pamätať ako prvý veľkopriestorový obchodný dom v bývalom Československu. Päťposchodová budova v srdciach Košičanov zostane zapísaná aj kvôli jedinečnému zovňajšku, ktorý z nej robí známy bod na mentálnej mape Košičanov.

Dizajnér Peter Maukš Voda prichádza s petíciou, ktorou by chcel docieliť, aby sa z budovy bývalého Tesca stala národná kultúrna pamiatka. „Svojou minimalistickou fasádou a nekompromisným osadením kubickej hmoty do historickej zástavby, dopĺňa kontinuitu modernistickej filozofie architektúry prvej a druhej polovice 20. storočia. Svedčí o tom aj prepojenie zo susediacou budovou - funkcionalistickým obytným domom s preskleným obchodným parterom,“ uvádza dizajnér v petícii.

Na pohľad jednoduchá fasáda od sochárky Jany Bartošovej - Vilhanovej je tvorená ručne odlievanými kazetami z vibrovaného betónu. Tvar a kompozícia fasády je vypočítaná matematickým algoritmom vo vzťahu k celkovému objemu stavby. Týmto tvorivým postupom je možné fasádu zaradiť k nemnohým dielam moderného, slovenského sochárskeho minimalizmu. Objekt, na ktorom s Vilhanovou spolupracovala Ružena Žertová má popisné číslo 69 a nachádza sa na Hlavnej ulici.

Foto
Obchodný dom Prior a neskôr Tesco si Košičania budú navždy pamätať ako prvý veľkopriestorový obchodný dom v bývalom Československu / TV KOŠICE

„Budova je architektonicko sochárskym dielom, v ktorom je cítiť vzácnu súhru dvoch výrazovo silných autoriek. Mám za to, že svojim významom výrazne prispieva k histórii našej krajiny. Je neodmysliteľnou kultúrnou súčasťou mesta s výrazným genia loci a mal by ostať zachovaný vo svojej pôvodnej podobe bez akýchkoľvek sekundárnych zásahov a je nutné ho zákonom chrániť ako neopakovateľný zápis doby, ako architektonický a sochársky objekt zároveň,“ dodáva Peter Maukš Voda.

Pod petíciu sa už podpísal aj sprievodca Milan Kolcun, riaditeľka Východoslovenskej Galérie Dorota Kenderová a ďalší aktivisti a umelci Košíc.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre