Košické univerzity aj napriek dištančnému vzdelávaniu zatiaľ nemenia harmonogram akademického roka

KošiceKoronavírus

Niektorí študenti sa učia prezenčne.

Aj vysokoškoláci študujúci v Košiciach sa takmer celý zimný semester vzdelávajú dištančnou formou. Niektoré univerzity zmenili harmonogram akademického roka 2020/2021, čím došlo k predĺženiu výučbovej časti zimného semestra a skúšobného obdobia. Vysokých škôl v metropole východu sa to však netýka.

„Opatrenia prijaté vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na začiatku krízovej situácie boli koncipované s cieľom zamedziť zmene harmonogramu akademického roka. Náhly, no plynulý prechod z prezenčnej metódy výučby na dištančnú zabezpečil zachovanie všetkých plánovaných termínov. Aktuálna situácia umožňuje realizovať prezenčne časť výučby na Lekárskej fakulte a niektoré laboratórne cvičenia aj na iných fakultách,“ povedal pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Foto
Ilustračná fotografia / TV KOŠICE

Podobná situácia je aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Ako uviedla jej hovorkyňa Zuzana Bobriková, niektorí jej študenti sa učia aj prezenčne:

„Na UVLF sa harmonogram akademického roka nezmenil, výučba v zimnom semestri sa končí 18. decembra, skúšobné obdobie sa začína 21 decembra. Prezenčná forma chýba predovšetkým vo výučbe klinických predmetov a pri získavaní praktických zručností. Časť bola presunutá na začiatok semestra, čo sa ukázalo ako prezieravé. Nestihlo sa však všetko. Univerzita umožňuje všetkým študentom 5. ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom i anglickom jazyku a programu hygiena potravín absolvovať klinické praxe na klinikách UVLF po dohode s garantom príslušnej praxe v malých skupinách, maximálne päť  študentov naraz.“

Organizácia akademického roka na Technickej univerzite je v kompetencii jednotlivých fakúlt, čo potvrdil aj prorektor pre vzdelávanie Ervin Lumnitzer:

„Fakultám sme odporúčali, aby na začiatku semestra, keď ešte prebiehala prezenčná metóda výučby, uprednostnili laboratórne a ateliérové cvičenia. Tie fakulty, ktoré to nestihli, budú musieť tieto časti výučby realizovať neskôr. Zatiaľ sme harmonogram akademického roka nemenili. Skúšobné obdobie začne v stanovenom termíne.“

Komentáre