Ku kauze rigoróznej práce Andreja Danka sa vyjadrili ďalšie univerzity na východnom Slovensku

VýchodSpravodajstvo

Po UPJŠ zaujali stanoviská aj Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach či Prešovská univerzita.

Pred pár dňami sme vás informovali o tom, že Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave vydala stanovisko ku kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka. Vyjadrenie vedenia fakulty okrem iného vyzdvihuje akademické štandardy a etické princípy pri písaní záverečných prác a odmieta znehodnocovanie vysokého školstva na Slovensku. K stanovisku FiF UK sa súhlasne vyjadrilo už viacero slovenských vysokých škôl, vrátane Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

„Odmietame akýkoľvek nečestný spôsob získavania vysokoškolských titulov, ktorý je v rozpore so zásadami písania záverečných prác všeobecne uplatňovanými na vysokých školách. Nech už použijeme na nečestné konanie akokoľvek formulované slovo, podstata takého konania stále ostáva rovnaká. Zvlášť nás mrzí to, že kauza  plagiátorstva vrhá tieň aj na tie záverečné práce, ktoré vznikli ako výsledok poctivého vedeckého snaženia, ktoré ako jediné je na akademickej pôde akceptovateľné,“ uviedla pre Košice Online rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová s tým, že sa plne stotožňujú so stanoviskom FiF UK a UPJŠ, a to predovšetkým v tom, že klamstvo a podvod na vysoké školy nepatria: „Naším každodenným snažením i osobným príkladom vštepujeme našim študentom hodnoty založené na jednoznačných a nespochybniteľných etických a morálnych princípoch. Akademické prostredie musí byť zárukou dodržiavania nemenných morálnych hodnôt, ktoré nesmú podliehať politickým vplyvom,“ dodala Mojžišová.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

K téme plagiátorstva sa vyjadrilo aj vedenie Prešovskej univerzity  (PU) v Prešove, ktoré tiež odmieta  akékoľvek formy plagiátorstva a ich možný výskyt vo vysokoškolskom prostredí: „Zároveň dôrazne protestuje proti očierňovaniu slovenských vysokých škôl a šíreniu nepravdivých informácií o praxi získavania kvalifikačných postupov a akademických titulov v súvislosti s medializovanými kauzami v súčasnosti.“ Vedenie PU sa zároveň plne stotožňuje so závermi účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: „Rovnako podporuje aj hlavné myšlienky Stanoviska vedenia FiF UK k otázke plagiátorstva zo 16. januára 2019, predovšetkým vo vzťahu k akademickej etike, ku prípadom útokov na vysoké školy a ich pedagógov a s odporom proti poškodzovaniu dobrého mena slovenského vysokého školstva v súvislosti so spomínanou kauzou,“ uzatvára PU.

K téme sa vyjadrila aj Technická univerzita v Košiciach: „V súčasnosti sledujeme nezdravú manipuláciu a nebezpečné zjednodušovanie kauzy rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka. Je to úder pod pás akademickému prostrediu a všetkým čestným študentom a pracovníkom univerzít, ktorým záleží na budúcnosti nášho Slovenska. Každá postupová práca musí spĺňať základné etické princípy. Technická univerzita v Košiciach jednoznačne odsudzuje bagatelizovanie tohto prípadu, ktorý môže významným spôsobom umocniť dôvody úteku slušných talentovaných mladých ľudí z tejto krajiny.“

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

 

Komentáre