Mesto uhradí viac ako 350-tisíc eur za obnovu parkov, ktorú mali pokryť eurofondy

KošiceSpravodajstvo

V rámci termínu sa stihla len časť prác.

Košický magistrát sa vlani pustil do viacerých zelených revitalizácií po celom meste. Či už išlo o vstup na Verejný cintorín, schody pred magistrátom, na ktorých sa práce začali ešte skôr, alebo vnútrobloky Lomonosova – Turgenevova a Jasuschova – Bauerova. Ani jeden z týchto projektov sa nedokončil načas. Preto tak v niektorých prípadoch nedôjde k financovaniu z európskych zdrojov vo vopred stanovenej výške. Termín dokončenia vnútrobloku na Turgenevovej ulici v mestskej časti Košice-Juh sa podľa miestneho občana, Stanislava Sonogu presúval viackrát:

„Boli potom následne medializované nejaké informácie, že bude dovtedy a dovtedy. Čiže do konca augusta, potom niekedy do konca novembra, potom niekedy do konca decembra. Nejak tak boli podsúvané z rôznych zdrojov a k nám sa ďalšie informácie ohľadom reálneho termínu nedostali.“

Foto
Zhotoviteľom projektov bola spoločnosť Eurobau, ktorá sa nakoniec zaviazala dokončiť len Verejný cintorín / Mesto Košice

„Mesto Košice nejak špeciálne neinformuje mestskú časť o danom projekte ani nijak nepozýva na kontrolné dni. Ja som tam bola osobne na kontrolnom dni s mojim kolegom 8.1.,“ povedala o nedostatočnej komunikácii starostka Juhu Anna Súkeníková.

Zhotoviteľom projektov bola spoločnosť Eurobau, ktorá sa nakoniec zaviazala dokončiť len Verejný cintorín. Ostatné stavby, vrátane južanského vnútrobloku, prebrali iné firmy.

„Na starosti tento projekt má mesto Košice. Stavbu prevzala nová spoločnosť – Cesty Košice, ktorá z nášho pohľadu urobila maximum a predchádzajúca firma stavenisko opustila a zanechala v dezolátnom stave,“ uviedol už mestský poslanec Viliam Knap.

Projekt na Juhu má okrem iného za cieľ bezbariérovo prepojiť celý park, obnoviť detské a športové ihriská či vymeniť zanedbané verejné osvetlenie. V rámci termínu sa stihla len časť prác. Mesto preto musí podľa Dušana Tokarčíka z magistrátu doplatiť takmer tretinu celkovej sumy:

„Práce, ktoré sa ukončili do konca roka 2023, budú samozrejme hradené z eurofondov. Zvyšné sa budú realizovať v tomto roku z rozpočtu mesta, termín dokončenia je jar 2024. Celková suma revitalizácie vnútrobloku medzi ulicami Turgenevova a Lomonosova predstavuje viac ako 770-tisíc eur. Mesto musí zo svojho rozpočtu realizovať dokončovacie práce za takmer 270-tisíc eur.“

Doplácanie je isté aj pri revitalizácii vnútrobloku Jasuschova – Bauerova.

„Pri revitalizácii vnútrobloku Bauerova Jasuschova je celková cena vyše 480-tisíc eur. Do konca roka sa stihli vyčerpať peniaze presne do výšky schválených eurofondov a spolufinancovania štátu. Do roku 2024 sa preniesli výdavky vo výške viac ako 80-tisíc eur na dokončovacie práce, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov mesta,“ dodal Tokarčík.

Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc už na jar avizoval, že sa práce nestihnú:

„Namiesto toho, aby mesto sa nad tým zamyslelo, tak v podstate reagovalo, že si vytĺkam nejaký politický kapitál a zaútočilo na mňa ako na osobu. Moje slová sa, ale dnes už ukázali ako pravdivé. Mesto to nestihlo, budú tam doplatky a zároveň aj škrtlo niektoré pekné prvky, ktoré tam boli pôvodne projektované. Čiže nebude to urobené tak pekne ľudovo povedané ako sme si to naprojektovali a vysnívali.“

Starosta uviedol, že nový projekt zahŕňa menej hracích prvkov pre deti. I napriek tomu však revitalizácia hotová asi na 90 percent počíta s novou zeleňou, okružným chodníkom a športoviskami. Magistrát podal v prípade oboch vnútroblokov žiadosť o nefunkčný projekt.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre