Novovymenovaní profesori a profesorky pôsobia aj na východoslovenských univerzitách

VýchodSpravodajstvo

Vyučujú budúcich hygienikov, inžinierov, slovenčinárov aj novinárov.

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok (16.11.) vymenovala 30 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi je aj Peter Popelka z Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.

„Ako upozorňuje profesor Popelka, treba si uvedomiť, že ak nebudeme zodpovední v dodržiavaní hygienických požiadaviek tak, ako ich definujú aktuálne právne predpisy, môže dôjsť k  poškodeniu zdravia či dokonca k stratám na životoch. Slovenská republika ako súčasť Európskej únie sa zaviazala dodržiavať zásady, ktoré zakazujú uvádzať na spoločný trh potraviny ohrozujúce zdravie spotrebiteľov. A práve kontrola týchto zásad, ktorej súčasťou sú aj naši absolventi, chráni zdravie nás všetkých,“ uviedla pre Košice Online hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Novú profesorku má aj Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Stala sa ňou Jana Tóthová v odbore fyzikálne inžinierstvo.

Foto
Juraj Rusnák vedie prednášky a cvičenia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity / TASR

Prešovská univerzita

Aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove má nových profesorov, ktorí pôsobia na Filozofickej fakulte (FF), konkrétne na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií. Hovorkyňa PU Anna Polačková konkretizovala, že profesorka Martina Ivanová si prevzala z rúk prezidentky menovací dekrét v odbore slovenský jazyk a literatúra:

„Profesorka Martina Ivanová je absolventkou FF PU v odbore slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra. Je autorkou 15 monografických prác, v ktorých sa venuje otázkam modálnosti, valencie, morfematiky, kognitívnej gramatiky a syntaxe súčasnej slovenčiny. Aktuálne pôsobí ako vedecká redaktorka Slovníka súčasného slovenského jazyka. V rokoch 2016 – 2019 pôsobila na Varšavskej univerzite vo Varšave ako lektorka slovenského jazyka a kultúry.“

Juraj Rusnák, ktorý sa stal profesorom v odbore všeobecná jazykoveda, vedie prednášky a cvičenia na Filozofickej fakulte a okrem iných vyučuje aj študentov mediálnych štúdií či slovenského jazyka, čo potvrdila aj Polačková:

„Hlavným predmetom jeho výskumného záujmu sú semiotika médií, tvorba a recepcia mediálnych textov v širšom sociokultúrnom kontexte a postavenie médií v súčasnej popkultúre. Je členom vedeckých a redakčných rád viacerých vedeckých časopisov a vedie grantové projekty zamerané na skúmanie znakovej povahy mediálnej produkcie s osobitým dôrazom na jeho dotyk s populárnou kultúrou. Profesor Rusnák je autorom, respektíve spoluautorom viacerých vedeckých a odborných monografií a vysokoškolských učebníc zameraných na problematiku komunikácie a médií. Publikoval viac než sto vedeckých štúdií doma i v zahraničí. Popri akademickej práci dlhodobo spolupracuje s tlačovými i elektronickými médiami.“

Komentáre