Predškolské vzdelávanie je kľúčom pre budúcnosť nových generácií

SlovenskoSpravodajstvo

V materských školách je dostatok miest pre nové deti, problémy však môžu nastať na regionálnej úrovni.

Predprimárne vzdelávanie bude od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšili vek päť rokov. „V školskom roku 2019/2020 bolo v materských školách 180-tisíc disponibilných miest, zapísaných bolo 152-tisíc detí,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling s tým, že v súčasnosti je k dispozícii aj ďalších 29 nových materských škôl, ktoré ponúkajú ďalšie voľné miesta.

„Evidujeme ďalšie žiadosti na ministerstve školstva, ktoré sa budú rýchlo procesovať,“ uviedol šéf rezortu školstva.

 

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Problémy treba riešiť najskôr lokálne

„V absolútnych číslach môžem povedať, že miest v materských školách máme dostatok, ale musíme ich riešiť lokálne. V niektorých priestoroch nemáme materské školy,“ dodal Gröhling.

Poradkyňa ministra tvrdí, že v školských zariadeniach je k dispozícii 180-tisíc miest pre deti od troch do šiestich rokov.

„Deti zo znevýhodneného prostredia sú tie, pre ktoré vznikla idea tohto zákona, aby sme všetkým vytvorili rovnakú štartovaciu čiaru a rovnakú šancu na školský úspech,“ prezradila poradkyňa Saskia Repčíková.

Zákon sa ešte bude upravovať

Podľa nej môže predškolské vzdelávanie slúžiť ako prevencia pred predčasným odchodom žiakov zo škôl. Minister školstva tvrdí, že predprimárne vzdelávanie je pre rezort kľúčové. Pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov, bude toto vzdelávanie povinnosťou.

„Realizovať sa bude môcť individuálne aj doma alebo v alternatívnej materskej škole, ktorá nie je zaradená do siete,“ poznamenal šéf rezortu školstva. Ak by sa stalo, že dieťa nebude môcť chodiť do materskej školy v mieste svojho bydliska z dôvodu nedostatku miest, zákon upraví tak, aby dieťa mohlo chodiť do ďalšej najbližšej inštitúcie.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Miesto pre každé dieťa

„V prípade, že obec nemá zriadenú materskú školu, rodičia majú nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydliska do miesta, kde chodí do materskej školy,“ priblížil minister.

Inštitút vzdelávacej politiky prezradil, že zhruba 600 detí zo znevýhodnených rodín alebo komunít v 239 obciach na Slovensku nemá príležitosť chodiť do materských škôl z dôvodu nedostatočných kapacít. V tejto súvislosti vznikol špecifický tím, ktorý predstavil stratégiu, ako tieto deti implementovať. Problém sa netýka len menších obcí, ale môže vzniknúť aj vo väčších mestách. V návrhu štátneho rozpočtu v oblasti školstva bolo na rok 2021 vyčlenená čiastka 15 miliónov eur, ktorá sa má investovať do materských škôl.

 

Zdroj: TASR

Komentáre