Prešovčania sa sťažovali na prevádzkovanie hazardných hier či výstavbu polyfunkčných objektov

PrešovSpravodajstvo

Mesto prijalo päť petícií a osem sťažností.

Poslanci mesta Prešov na svojom októbrovom zasadnutí prerokovali aj správu z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za prvý polrok. Cieľom bolo preveriť, či vybavovanie bolo v súlade so zákonmi.

„Prvou petíciou je petícia za dodržanie zákona územného plánu mesta Prešov. To je petícia z lokality Táborisko, ktorá doteraz od 20. novembra 2020 nebola vyriešená. K tomu prišli dve sťažnosti, obe boli opodstatnené. Útvar hlavného kontrolóra bude evidovať naďalej túto petíciu ako nevybavenú a bude predmetom ďalšieho šetrenia. Ďalšou bola petícia, ktorá chcela zakázať prevádzkovanie hazardných hier na území mesta. Tejto petícii sa v plnom rozsahu vyhovelo,“ skonštatoval hlavný kontrolór Alexander Ernst. 

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Zároveň sa vyhovelo aj petícii na rekonštrukciu cesty a bytového domu v bloku Marka Čulena 42 – 50. Petícii proti výstavbe polyfunkčných stavieb v lokalite Železničiarska, Francisciho, Záborského a 17. novembra nevyhoveli a je potrebné to riešiť prostredníctvom zmeny územného plánu. Celkovo prijali päť petícií, tri z nich prešli do budúceho obdobia. Tiež bolo skontrolovaných osem sťažností, z toho štyri sú neopodstatnené. Ernst doplnil, že v tejto veci navrhli dve opatrenia:

„Dôsledné dodržanie zákonných lehôt a v prípade opodstatnených sťažností, respektíve petícií je potrebné uvádzať aj lehoty na prijatie opatrení a na odstránenie zistených nedostatkov.“

Prešovskí poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách, návrh na zmenu rozpočtu, v ktorom odobrili 118 miliónov pre budúci rok a prerokovali aj správu a údržbu komunikácií v meste.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre