Prešovská univerzita ocenila tri významné osobnosti Karlovej univerzity v Prahe

PrešovSpravodajstvo

Čestný titul doctor honoris causa udelili odborníkovi na dejiny umenia a prodekanovi UK Janovi Roytovi.

Foto
Profesor Royt je jedným z popredných českých historikov a historikov umenia venujúcich sa staršiemu umeniu a ikonografii od raného kresťanstva až do konca baroka  / Prešovská univerzita

„Prešovská univerzita (PU) v Prešove na dnešnom (20.1.) slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU udelila čestný titul doctor honoris causa odborníkovi na dejiny umenia profesorovi Janovi Roytovi, ktorý je zároveň aj prorektorom Univerzity Karlovej (UK) v Prahe. Pri tejto príležitosti bola udelená aj zlatá medaila rektorovi UK Tomášovi Zimovi a prodekanovi Husitskej teologickej fakulty UK Janovi Blahoslavovi Lášekovi. Akademická slávnosť sa konala v Dvorane Evanjelického kolégia," informovala hovorkyňa PU Anna Polačková,

Profesor Royt je jedným z popredných českých historikov a historikov umenia venujúcich sa staršiemu umeniu a ikonografii od raného kresťanstva až do konca baroka. Je autorom niekoľkých desiatok významných vedeckých prác, monografií a zásadných štúdií publikovaných doma i v zahraničí. Zároveň za viac ako tri desaťročia pôsobenia na Filozofickej a Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, ako aj na Akadémii výtvarných umení a ďalších akademických inštitúciách vychoval stovky absolventov. Za svoju vedeckovýskumnú, pedagogickú a ďalšiu činnosť dostal viacero významných ocenení.

Foto
Pri tejto príležitosti bola udelená aj zlatá medaila rektorovi UK Tomášovi Zimovi (vpravo) / Prešovská univerzita

Dvojica čestných doktorov a členov Kolégia rektora UK v Prahe ocenených na Prešovskej univerzite zlatými medailami patrí medzi významné osobnosti českého i stredoeurópskeho vedeckého a akademického života s pevnými väzbami na slovenské akademické inštitúcie, vrátane Prešovskej univerzity v Prešove. S pôsobením obidvoch profesorov vo vedení Univerzity Karlovej je spojený aj výrazný rozvoj a upevnenie akademickej spolupráce medzi UK a PU.

„Chcem vyjadriť poďakovanie pánovi rektorovi profesorovi Tomášovi Zimovi, pánovi prodekanovi profesorovi Janovi B. Lášekovi a pánovi prorektorovi profesorovi Janovi Roytovi za ich nesporný vklad do mnohostranných akademických, výskumných, vzdelávacích a ďalších kontaktov našich dvoch univerzít, iste najväčší od vzniku Prešovskej univerzity,“ vyzdvihol rektor PU Peter Kónya.

Zdroj: SITA

Komentáre