Prešovský kraj má nového poslanca aj riaditeľa Energetickej Agentúry

PrešovSpravodajstvo

Súčasťou rokovania bolo viacero dôležitých bodov.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa dnes zaoberalo aj personálnymi otázkami. Vzhľadom na to, že Jozefovi Kičurovi zanikol mandát poslanca, vo funkcii ho nahradil Ján Baloga, ktorý vo voľbách získal viac ako 6500 hlasov.

„Zanikol mandát poslanca Jozefa Kičuru dňom 15.7.2021 a v zmysle zákona o samospráve a vyšších územných celkoch č. 302/2001 v znení neskorších predpisov konštatujeme, že náhradník vo volebnom obvode 7 Prešov je Ján Baloga,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Foto
Nový poslanec Ján Baloga / facebook.com/presovskykraj

Poslanci zároveň hlasovali aj o návrhu na nového riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Región PSK. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, Martin Štefanco:

„Hlavnú možnosť vidím v nadväznosti na nové programové obdobie EŠIF, v ktorom sa nám naskytuje pomerne veľký balík peňazí, prostredníctvom ktorého vieme zrekonštruovať objekty v gescii PSK, nakoľko ide o výzvy, ktoré sú už otvorené, respektíve pripravované. V rámci toho vieme, verím, že postupnými krokmi, či už prípravou kvalitných žiadostí a následne prípravou kvalitnej projektovej dokumentácie energetických posudkov dostať tieto prostriedky do regiónu a zrekonštruovať materské, základné školy a taktiež aj ostatné verejné budovy, ktoré spadajú pod gesciu PSK.“

Výberová komisia odporučila županovi predložiť zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Štefanca. Poslanci ho napokon schválili. Funkčné obdobie nového riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Región PSK je päť rokov.

Komentáre