Rezort školstva avizoval obnovenie prezenčnej výučby žiakov všetkých ročníkov. Vysokoškolákov sa to však netýka

VýchodKoronavírus

Stále platí zákaz vychádzania a cesta za účelom štúdia na univerzite nie je medzi výnimkami.

Ôsmaci a deviataci sa od pondelka 19. apríla vrátila do lavíc. Školstvo by sa o dva týždne malo začať riadiť regionálnym COVID automatom, čo by znamenalo, že v okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou budú otvorené materské, základné a stredné školy pre žiakov všetkých ročníkov. Vysokoškoláci sa však budú aj naďalej učiť dištančne.

„Momentálne stále platí zákaz vychádzania, cesta za účelom štúdia na vysokej škole nie je medzi výnimkami. Uvedomujeme si mimoriadne zložitú situáciu, v ktorej sa súčasní študenti vysokých škôl nachádzajú. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 majú vysoké školy náročnú úlohu udržať rovnakú úroveň kvality vysokoškolského vzdelávania, čo predstavuje veľkú výzvu pre samotné školy, učiteľov aj študentov,“ uviedla pre Košice Online Renáta Vitková z komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Foto
Prezenčne sa učia aj budúci veterinári a študenti, ktorí absolvujú klinickú prax / TASR

UPJŠ a TUKE

Vysokoškoláci sa takmer celý akademický rok učia online. Prezenčná výučba je však nenahraditeľnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania, ale kľúčovou metódou v aktuálnej situácii je jej dištančná forma.

Niektoré zo študijných programov, predovšetkým Lekárskej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach si vyžadujú prezenčnú účasť študentov na výučbe, ktorá je podmienkou plnohodnotného absolvovania vysokoškolského vzdelania v konkrétnych študijných programoch. Títo študenti sa vzhľadom na charakter ich programov a za dodržania nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva a ministerstva školstva zúčastňujú prezenčnej výučby. Študenti ďalších fakúlt a Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ ukončia vzdelávanie tento akademický rok pravdepodobne dištančnou metódou,“ povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan s tým, že pre svojich študentov pripravujú doplňujúce vzdelávacie aktivity počas skúškového obdobia, prípadne letných prázdnin.

Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) je 9. týždeň letného semestra. Študenti na jeho začiatku absolvovali laboratórne cvičenia. Ako povedal prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer, keďže do konca akademického roka zostávajú štyri týždne, ukončia ho dištančne vrátane skúškového obdobia:

„Myslíme si, že v súčasnosti nie je vhodné kvôli absolvovaniu skúšok vyžadovať od študentov návrat na univerzitu. Sme presvedčení, že aj toto opatrenie v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu pandemickej situácie a umožní v ďalšom akademickom roku prejsť na prezenčnú metódu výučby. V prípade, že sa epidemiologická situácia mimoriadne zlepší a rezort školstva obnoví prezenčnú metódu výučby na vysokých školách, sme pripravení okamžite zareagovať.“

Napriek tomu, že časť prednášok je možné bez problémov realizovať dištančne, ale náročnejšie témy si podľa Lumnitzera vyžadujú detailné vysvetlenie problematiky a spätnú väzbu od študentov či diskusiu o probléme:

Časť cvičení nie je možné dištančne vôbec realizovať bez významnej straty kvality vzdelávania. Ide o laboratórne práce, práce terénne, cvičenia, kde študent prichádza do styku s laboratórnou technikou, technologickými zariadeniami, niekedy aj špecializovanými softvérmi. Nemôžeme však pripustiť zníženie kvality nami poskytovaného vzdelania. V portfóliu TUKE je napríklad i Fakulta umení. Tam je ťažké si predstaviť široké nasadenie online vzdelávania. Samostatný problém tvoria odborné praxe. Dištančnú metódu nepovažujeme za plnohodnotnú náhradu prezenčnej výučby.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

UVLF a PU

Aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach ukončí letný semester online formou vzdelávania. Ako skonštatovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková, výnimku majú budúci veterinári a študenti, ktorí absolvujú klinickú prax:

„Študenti, ktorí sa pripravujú v regulovaných povolaniach, musia absolvovať presne stanovený rozsah klinickej praxe, aby mohli pristúpiť k štátnej záverečnej skúške. Hneď, ako to umožnilo rozhodnutie hlavného hygienika, UVLF vydala pokyny k priebehu blokovej praktickej výučby a stanovila prísne podmienky, za ktorých prebieha. Keďže výučba v letnom semestri sa končí 7. mája, univerzita neuvažuje o prechode na prezenčné štúdium.“

Prezenčná výučba študentov UVLF je mimoriadne dôležitá predovšetkým v odboroch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Aj Prešovská univerzita (PU) v Prešove sa riadi aktuálne platnými nariadeniami, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Anna Polačková:

„Momentálne sa nachádzame v dvoch tretinách letného semestra, v prípade končiacich ročníkov možno dokonca vravieť o konci semestra, preto nezvažujeme, okrem istých výnimiek na Fakulte športu, Fakulte zdravotníckych odborov či Fakulte humanitných a prírodných vied obnoviť prezenčnú metódu výučby. Študenti vysokých škôl totiž dochádzajú za vzdelaním z rôznych miest Slovenska, čím by sa výrazne zvýšila mobilita, nevynímajúc aj problémy s príchodom zahraničných študentov.“

Študenti sa prihlásili na štúdium v prezenčnej metóde, rovnako ako pedagógovia pripravovali svoje podklady na vyučovanie  pre prezenčnú metódu. V tejto chvíli vzdelávanie v danej metóde vnímame ako prispôsobovanie sa situácii, ktorá nastala. I preto veríme, že praktické časti disciplín (napríklad na Fakulte športu či Fakulte humanitných a prírodných vied), kde je to nevyhnutné, bude možné ešte za dodržania opatrení realizovať tak, aby študenti mali možnosť svoje teoretické znalosti pretaviť do praktickej zručnosti,“ doplnila prorektorka pre vzdelávanie PU Ivana Cimermanová.

PU zároveň zdôraznila, že študenti vzhľadom na svoj vek nemali zatiaľ možnosť zaočkovať sa, podobne ako väčšina pedagógov a ďalších pracovníkov, ktorí by pri prípadnom obnovení prezenčnej výučby boli vystavení zvýšenému riziku.

 

Komentáre