Samosprávy začali vydávať hlasovacie preukazy do eurovolieb

SlovenskoArchívEurovoľby 2024

Môžu sa využiť kdekoľvek na Slovensku.

Na Slovensku sa v sobotu 8. júna uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. O priazeň občanov zabojuje 23 strán a jedna koalícia. Voliči odovzdajú svoj hlas 15 poslancom na päťročné volebné obdobie, pričom zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej listiny.

Na voľbu mimo trvalého bydliska je potrebný hlasovací preukaz, ktorý je možné použiť kdekoľvek na Slovensku. Občan môže o jeho vydanie požiadať samosprávu listom alebo emailom do 20. mája, alebo osobne v posledný pracovný deň pred voľbami, čiže do piatka 7. júna.

Foto
Na Slovensku sa 8. júna uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu (Ilustračná fotografia) / TASR

Obce mali na svojom webovom sídle alebo úradnej tabuli zverejniť emailovú adresu na doručovanie žiadosti o hlasovací preukaz, v ktorej je potrebné uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Samospráva ho pošle najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou Do vlastných rúk. Preukaz je možné vybaviť osobne alebo cez splnomocnenca v čase úradných hodín obce.

Vo volebnej miestnosti je potrebné okrem hlasovacieho predložiť aj občiansky alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre