Šengenský poludník opäť rozozvučí netradičné miesta

VýchodKultúra

Koncerty budete môcť zažiť v priestoroch, v ktorých nebýva klasická hudba bežne dostupná.

Foto
Dvanásty Šengenský poludník otvorí populárny Sviečkový koncert na Nádvorí Barkóczyho palácana Hlavnej ulici v Košiciach.  / facebook.com/sengenskypoludnik.eu

Po neľahkých mesiacoch ožíva aj kultúra. Aj napriek koronakríze si budeme môcť na východe vychutnať koncerty dobrej hudby v podaní mladých muzikantov, a to na 12. ročníku Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov: Šengenskom poludníku. 

Hlavným organizátorom je dobre známy Sláčikový orchester Musica Iuvenalis. Tento ročník bude predsa len iný, už dnes je isté, že festival bude prispôsobený podmienkam krízy.

„Sme radi, že napriek tomu, čo sa vo svete v posledných mesiacoch deje, zachováme tradíciu nášho festivalu, hoci v porovnaní s predchádzajúcimi bude pozmenený. Nielen, čo do počtu koncertov, ale aj čo sa týka hostí. Hoci by k nám veľmi radi pricestovali naši priatelia z Poľska alebo Ukrajiny, nie je to také jednoduché. Na začiatku festivalu sa o program postará predovšetkým Musica Iuvenalis spolu so Zborom sv. Cecílie pri Chráme svätej Alžbety pod vedením Viliama Gurbaľa  a už tradičným účastníkom festivalu Klasik Bandom z Košíc pod vedením Jána Samselyho. Záverečný galakoncert, na ktorom, tradične v Kostole Premonštrátov, uvedieme nádhernú Omšu G-dur Franza Schuberta, je naplánovaný na koniec augusta. Veríme, že dovtedy sa situácia zlepší natoľko, že naozaj budeme môcť vytvoriť tradičný a naozaj Medzinárodný orchester a zbor,“ vysvetlil riaditeľ festivalu a umelecký vedúci Musica Iuvenalis Igor Dohovič.

Foto
Ilustračná fotografia  / TASR

Na jeseň sa predstavia aj na Luníku IX či vo väzení

Program festivalových  koncertov sa rozrastie aj počtom aj časovým rozsahom. Koncerty sa podľa myšlienky festivalu uskutočnia v netradičných priestoroch a v miestach, kde je klasická hudba menej dostupná.

„Počas jesene 2020 budú koncerty v marginalizovaných komunitách a skupinách – detské domovy, domovy sociálnych služieb, ústavy na výkon trestu, MČ Luník IX. Cieľom je po kríze pozitívne naladiť poslucháčov a priblížiť im klasickú hudbu v podaní mladých umelcov. Novinkou festivalu bude aj pilotný projekt zberu dát a vyhodnocovanie názorov poslucháčov. Tento projekt pomôže v budúcnosti k ešte cielenejšiemu výberu miest, hostí, programu a podobne,“ priblížil Dohovič nový rozmer Šengenského poludníka.

Z tradičných koncertov ostáva už v piatok 3. júla o 20:45 hod. populárny „Sviečkový koncert“ na nádvorí Barkóczyho paláca, sídla Verejnej knižnice J. Bocatia na Hlavnej ulici v Košiciach. Pri svetle sviečok určite skvelú atmosféru vytvorí  Zbor sv. Cecílie pri Chráme sv. Alžbety spolu s Musicou Iuvenalis.

V rámci festivalu opäť pribudne do dvanásť rokov sa rozrastajúceho zoznamu festivalových miest ďalšie meno. V nedeľu 5. júla sa o 16:00 hudbou mladých rozozvučí Obecný amfiteáter v Kazimíri. Opäť sa o to postará Musica Iuvenalis.

Dvanásty Šengenský poludník, ale aj letná séria koncertov, vyvrcholí na Záverečnom galakoncerte, ktorý bude v nedeľu 30. augusta v domovskej „koncertnej sieni“ festivalu, Kostole Premonštrátov. Pod taktovkou Izabelly Zieleckej – Panek z Poľska zaznie Omša G-dur Franza Schuberta v podaní medzinárodného orchestra a zboru „Šengenský poludník“.

 

Autor: KOŠICE ONLINE 

Komentáre