Slovensko si pripomenulo Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

SlovenskoZaujímavosti

Nariadenie vyčlenilo židovské obyvateľstvo zo spoločnosti nielen podľa náboženských, ale aj rasových kritérií.

Slovensko si dnes (9.9.) pripomenulo Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Poslanci parlamentu prijali návrh príslušného zákona 31. októbra 2001 a za nový pamätný deň určili 9. september. „V tento deň v roku 1941 bolo na Slovensku prijaté nariadenie č. 198/1941 Slovenského zákonníka o právnom postavení Židov, ktoré vošlo do dejín pod označením Židovský kódex,“ uviedol vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Martin Pekár s tým, že týmto nariadením vtedajšia vláda ustanovila osobitný právny stav pre obyvateľov židovského pôvodu: „Podľa vzoru nacistického Nemecka toto nariadenie vyčlenilo židovské obyvateľstvo zo spoločnosti nielen podľa náboženských, ale aj rasových kritérií. Židia podliehali evidencii, označeniu žltou hviezdou, mnohým obmedzeniam v oblastiach ľudských, občianskych aj majetkových práv a tak ďalej. Išlo o jednu z kľúčových fáz genocídy Židov – holokaustu.“

Foto
Pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia / TASR

Niekoľko mesiacov po prijatí nariadenia nasledovali deportácie do táborov a get na okupovanom území Poľska, ktoré boli spojené s masovým vyvražďovaním. „Celkovo nesie ľudácky režim z rokov 1939 – 1945 zodpovednosť za smrť približne 70-tisíc Židov. Pri bilancii obetí rasového násilia nie je možné zabudnúť ani na obyvateľov rómskeho pôvodu,“ dodal Pekár. Deň prijatia Židovského kódexu sa od roku 2002 na Slovensku pripomína ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. „Tento deň je príležitosťou pripomenúť si tragédiu, ktorá je nielen tragédiou slovenského židovstva, respektíve v širšom kontexte všetkých obetí holokaustu, ale aj pripomienkou zlyhania majoritnej spoločnosti a dôsledkov rezignácie na hodnoty ľudskosti,“ uzavrel Pekár.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre