Starosta Krásnej: Najväčším problémom sú komunikácie

KošiceArchívVoľby 2022

Kapacitne nestačia na rozvoj výstavby domov.

Post starostu košickej mestskej časti Krásna obhájil Peter Tomko. Svoju podporu mu vyjadrilo viac ako 1400 voličov. Občania podľa neho vnímajú, že splnil smerovanie, ktoré si dal v predchádzajúcom volebnom období. Naďalej chce pokračovať v rozpracovaných projektoch.

„Momentálne pracujeme na projektovej dokumentácii a stavebnom povolení na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, takisto na vodozádržných opatreniach v tomto areáli. Mojím cieľom je Ukrajinská ulica, aby v tomto volebnom období bola vypracovaná projektová dokumentácia. Keď sa skončí Slanecká cesta, aby následne sa pracovalo na Ukrajinskej ulici, s tým, že do dokumentácie by sa zahrnul aj terminál pred vstupom do Krásnej,“ uviedol Tomko.

Pomocou terminálu by sa mohla odľahčiť doprava na Ukrajinskej ulici či Slaneckej ceste. Cestujúci prichádzajúci napríklad z Trebišova by si tam mohli odstaviť svoje vozidlá a prejsť do mesta dopravou.

Foto
Post starostu obhájil Peter Tomko / facebook.com/pokrokovystarosta

Niektoré plány chce Tomko zrealizovať v blízkej budúcnosti.

„Pracujeme systematicky na tých cieľoch, ktoré si spolu s poslancami dávame. Či už je to komunikácia, aby sme robili súvislé opravy komunikácií a chodníkov. V polovici januára bude kompletne vymenené osvetlenie v celej mestskej časti, čiže budeme mať 770 svetelných bodov. Mikuláš nám doniesol bankomat, vrátili sme bankomat do Krásnej,“ dodal starosta.

Krásna dominuje vo výstavbe rodinných domov. Za posledných desať rokov sa tam vybudovalo 518 domov. Najväčším problémom miestnej samosprávy sú preto komunikácie, ktoré kapacitne nestačia na takýto rozvoj.

„Krásna sa rozrastá. Napríklad v Starej Krásne potrebujeme robiť postupne tie kroky, povymieňať a zrekonštruovať komunikácie. Následne nás budú dobiehať nové lokality, kde sú teraz nové cesty, ale postupne ich bude treba tiež rekonštruovať,“ uzavrel Tomko.

Komentáre