Statik o nakláňaní Auparku: Stavba sadá postupne

KošiceSpravodajstvo

Potrebné sú pravidelné kontroly objektu.

V súvislosti s kolapsom strechy garáží bratislavského obytného komplexu Trinty spred piatich rokov, sa dnes pred sudcu Okresného súdu Bratislava II postavil statik Ján Tomčáni. Prokuratúra ho žaluje za prečin všeobecného ohrozenia. Pojednávanie však museli odročiť, pretože žaloba nebola doručená zástupcom poškodených.

Najbližšie by sa malo vo veci pojednávať v auguste. Súd už statikovi uložil trestným rozkazom podmienečný trest, vzhľadom na podaný odpor však súd musel vytýčiť hlavné pojednávanie. Tomčáni trvá na tom, že vo svojej práci nepochybil. O problémoch so statikou sa Tomčáni spomínal aj pri ďalších dvoch budovách, napríklad na košickom Auparku, na ktorom pracoval, no len v prvotných fázach.

Od jeho otvorenia (november 2011) sa po metropole východu šírilo, že sa budova nakláňa. Tak ako vtedy, aj teraz vlastník tieto informácie vyvrátil. Budova je podľa neho bezpečná.

„Bezchybnosť stavby, vrátane použitých stavebných konštrukčných a technologických metód potvrdil audit nezávislých stavebných inžinierov ešte v čase, keď vlastníkom budovy bola spoločnosť HB Reavis,“ povedal riaditeľ Auparku Košice Marcel Boroš

Práve táto spoločnosť ešte v novembri 2015 tvrdila, že stavby projektované spomínaným, dnes obvineným, statikom spĺňajú štandardy bezpečnosti. Asi o sedem mesiacov od toho vyhlásenia ale jednu z nich - Apollo Bussiness Centre I developer po vážnych problémoch so statikou navrhol zbúrať.

„Súčasný vlastník Auparku Košice, spoločnosť NEPI Slovakia, urobil pri odkúpení budovy potrebný technický due dilingence, to znamená hĺbkovú previerku objektu vrátane samotnej statiky. Due dilingence prebehol v roku 2014 a statika objektu je podľa výsledkov bezpečná,“ uviedol Boroš.

Foto
Zaťaženie budovy spôsobujú už prví ľudia, ktorí do nej vojdú / TV KOSICE

Betón sa zmrašťuje

Podľa odborníka, by sa prípadné problémy so statikou dali včas odhaliť pri prehliadkach stavby. Ako nám vysvetlil statik Sergej Priganc z Technickej Univerzity v Košiciach, majiteľ alebo užívateľ objektu by si mal urobiť prehliadku pravidelne. Teda aspoň raz štvrťročne si pozrieť, či sa náhodou niekde neobjavili nejaké poruchy, napríklad zamakanie, opadaná omietka, zatekanie zo žliabov zo zvodov. A ak sa to zistí, malo by sa to riešiť.

Prehliadky budovy podľa vyjadrenia košického Auparku vykonávajú na pravidelnej mesačnej báze. Na otázku, či spozorovali na stavbe zmeny, ktoré by mohli byť signálom, že staticky nie je úplne v poriadku, však kompetentní neodpovedali. Reagovali iba tak, že na budove riešia len bežné opravy súvisiace s opotrebovaním, nie z pohľadu statiky.

Odborník na statiku pripomenul, že stavba pracuje počas celej svojej životnosti a sadá postupne. Zaťaženie spôsobujú už prví ľudia, ktorí do nej vojdú, prvý tovar, aj poveternostné podmienky. Materiál, z ktorého sa budovy stavajú je zvyčajne betón. Ten tvrdne počas celej životnosti a nadobúda na pevnosti. Podľa Priganca však zároveň vznikajú aj reologické javy, ako je zmrašťovanie dotvarovanie betónu.

„Zmrašťovanie, to znamená vysychanie a tým pádom sa ten materiál skracuje. Objekt bude pracovať celý život. Dotvarovanie znamená, že keď niečo zaťažím, po nejakom čase sa celý materiál takmer nevráti, čiže môžu tam zostať trvalé deformácie. V dôsledku dlhodobo pôsobiaceho zaťaženia vznikajú väčšie priehyby, teda nie len tie, čo vznikli na samom začiatku,“ vysvetlil košický statik a dodal:

„Keď máte auto, tak automaticky, každé dva roky idete na STK, ak máte budovu, tak sa nič nedeje. Prečo? Asi by to bolo potrebné, len to treba legislatívne nejako podchytiť. Ale určite by sa to žiadalo,“ komentoval Priganc.

Foto
Podľa statika si treba všímať trhliny, zatekanie či opadanú omietku / TV KOSICE

Povinnosť vlastníka: starať sa o objekt

Už v minulosti objavili špekulácie, že statika košického Auparku nie je stopercentná. Po počiatočnej fáze výstavby Auparku v Košiciach sa vymenila statická kancelária a Tomčáni na ďalších fázach už nepracoval.

Aj napriek tvrdeniam developera sa medzi stavebnými inžiniermi v Košiciach hovorilo, že pri výstavbe bizniscentra Tower Aupark riešili statici slabú konštrukciu. Aby ju posilnili, použili vraj uhlíkové lamely.

„Prvým spôsobom prejavu je, že keď nanosíte zaťaženie, môžu sa objaviť menšie drobné priehyby, ale voľným okom to človek nezbadá. Či bude mať budova poruchy alebo nie, to na začiatku neviem, až prejavom poruchy je zvyčajne trhlina a pomocou tých trhlín to vieme určiť,“ poznamenal statik.

Ministerstvo dopravy a výstavby uviedlo, že sa v rámci prípravy nového stavebného zákona, bude venovať aj otázkam zabezpečenia bezpečnosti stavieb počas ich užívania. Rezort ale pripomína, že aj mimo úpravy stavebného zákona platí, že každý vlastník je povinný starať sa o svoje vlastníctvo.

„Vlastníka stavby zaväzuje k povinnosti starať sa o stavbu tak, aby počas celej doby jej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby, vrátane požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu Nariadenie EP č. 305/2011 a stavebný zákon, ktorý mu prikazuje vykonávať údržbu stavby za účelom zamedzenia vzniku nebezpečenstva požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu s cieľom čo najviac predĺžiť jej užívateľnosť,“ informovala Zuzana Viciaňová z Ministerstva dopravy a výstavby SR a dodala, že spôsob, akým vlastníci stavby túto povinnosť naplnia, súčasné predpisy však neustanovujú.

 

Autorka: DIANA SEMANOVÁ

Komentáre