Úspešný medik z východu stážoval na prestížnych európskych klinikách. V boji s koronavírusom sa rozhodol pomôcť kežmarskej nemocnici

VýchodĽudia

Popri dobrovoľníctvu sa učil na štátnicu z chirurgie.

Slovensko už niekoľko týždňov bojuje s pandémiou koronavírusu. Nielen pacientom s COVID-19, ale aj ľuďom, ktorí potrebujú vyšetrenie, denne pomáhajú tisícky lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Práve tí sú v takzvanej prvej línii a starajú sa aj o infikovaných pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v červených zónach.

Lekárom sa rozhodli pomôcť aj medici. Jedným z nich je aj Martin Vanečko z Kežmarku, ktorý je študentom šiesteho ročníka 3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Počas štúdia absolvoval program Erasmus v Jene, vo Viedni, praktickú stáž Erasmus vo Viedni na oddelení detskej ortopédie či v Rakúsku v mestách Tulln, Mistelbach, švajčiarskom Berne, v českom Liberci a na Slovensku v Poprade a v Kežmarku.

„Na strednej škole som mal výborných učiteľov. Vďaka nim som mal výborné základy z chémie, fyziky a biológie, ktoré sú nosné predmety štúdia medicíny. Pôvodne som sa chcel venovať laboratórnej diagnostike a klinickej biochémii, nakoniec som sa rozhodol pre chirurgické odbory,“ spomína si na svoje začiatky Martin.

Foto
Dobrovoľníci pred stanom pri Nemocnici Kežmarok - Eduard a Martin / MV

Pandémia koronavírusu prekvapila aj študentov medicíny vrátane Martina: „Najprv som neveril vlastným očiam ani ušiam, čo sa deje. Keď nám kolégium dekana zrušilo v prvých marcových dňoch náš tradičný reprezentačný ples medikov, boli sme nahnevaní a sklamaní zároveň. Brali sme to ako podraz a zbytočné preháňanie. S odstupom času oceňujem ich rozhodnutie a hodnotím ho kladne.“

Prečo sa však talentovaný medik rozhodol pomôcť kežmarskej nemocnici a neostal v zahraničí? „Mal som záujem pomôcť rodnému kraju, tam, kde bývajú moji rodičia, brat, starí rodičia, priatelia, kamaráti a známi.“

Foto
Meranie teploty pacientovi / MV

Martin je dobrovoľníkom v Nemocnici Kežmarok, kde pomáha na triáži pacientov. Okrem merania telesnej teploty zisťuje napríklad ich cestovateľskú anamnézu, pomáha im vyplňovať nevyhnutné formuláre a usmerňuje ich, ktorú ambulanciu alebo vyšetrovňu majú navštíviť. Martin sa popri dobrovoľníctvu musel učiť aj na štátne záverečné skúšky.

„Úskalie štúdia medicíny je v tom, že vždy človek rieši nedostatok času. Tak som si rozdelil týždeň na dni, keď sa učím na štátnice (bola to moja obľúbená chirurgia) a na dni, keď dobrovoľníčim. Mám odskúšané, že dobrý time management vedie k chvályhodným výsledkom. Nakoniec sa všetko pekne stíhalo.“

Foto
V Rudolfstiftung vo Viedni absolvoval praktickú výuku oftalmológie počas Erasmus študijného pobytu / MV

V čase mimoriadnych opatrení a postupného zlepšovania epidemiologickej situácie pomôže podľa Martina aj trpezlivosť: „Len disciplínou, nasledovaním nariadení úradov, nosením rúšok a dodržiavaním hygieny (najmä rúk) dokážeme koronavírus poraziť. Len musíme vydržať. Tak smelo do toho Slováci! A všetci ostatní k tomu. Je to záležitosť nás všetkých.“

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre