V Lendaku rozšíria čistiareň odpadových vôd. Investujú do nej takmer milión eur

VýchodSpravodajstvo

Samospráva chce zvýšiť kapacitu čistiarne odpadových vôd zo 4-tisíc na 5,5-tisíc pripojených obyvateľov.

Foto
Stavba kanalizácie v Lendaku. (Ilustračná fotografia) / arprog.sk

V podtatranskej obci Lendak plánujú rozšíriť čistiareň odpadových vôd (ČOV). Dobudovaním tretej linky biologického čistenia chcú zvýšiť jej kapacitu zo 4-tisíc na 5,5-tisíc pripojených obyvateľov. Predpokladaný celkový náklad je 900-tisíc eur bez DPH. Vyplýva to zo zámeru, ktorý obec predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

S výstavbou plánuje obec začať v septembri tohto roka. Práce by mali trvať šesť mesiacov. Rozdelené budú do etáp. Navrhovaná stavba vychádza zo zámeru obce a z územného plánu obce.

„Čistiareň odpadových vôd je postupne etapovite budovaná vo väzbe na budovanie kanalizácie v obci a postupného pripájania obyvateľov obce na kanalizáciu,“ uvádza sa v zámere.

V objektoch čistiarne sa budú čistiť splaškové a komunálne odpadové vody z Lendaku. Po výstavbe by tam mali pracovať dvaja pracovníci. Podľa obce postačuje na bežnú prevádzku jeden, no v prípade prác na bioreaktoroch, teda pri odvodňovaní kalu, sú potrební minimálne dvaja.

Zdroj: SITA

Komentáre