Vianočné koledovanie odchádza niekde do úzadia

SlovenskoKultúra

Inde ho praktizujú so zanietením.

Vianočné tradície má každý iné. V minulosti sa síce dodržiavali viac ako dnes, no napríklad vo folklórnych súboroch či skupinách sa objavovali len sporadicky. Platilo to aj pre koledovanie. Folkloristi chodili koledovať iba po domoch, kde žili ich rodiny, príbuzní či priatelia.

„Chodili dakedy dávno chlapi, ženy nesmeli. Sám som sa dostal do folklórneho súboru až po absolvovaní vojenčiny, teda po 21. roku svojho život. V tom čase nejaká tradícia – obchádzanie  alebo navštevovanie nebola. Naviac, folklórne skupiny ani nerobievali vianočné koncerty. Uvoľnenejšie časy nastali niekedy v 70. rokoch. Na javiskách folklórnych festivalov sa objavovali výročné zvyky,“ vysvetlil umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Železiar Vladimír Urban.

V neskoršom čase sa v niektorých dedinách začali objavovať folklórne skupiny v kostoloch, pričom  čestné miesto mali na polnočnej omši pastieri, ktorí predviedli aj tanečné a spevácke umenie. Aj z tohto zvyku sa tak do života spoločnosti prelínali folklórne zvyklosti. Dodnes sa takéto zvyklosti tradujú napríklad v Terchovej.

Foto
Niekedy sa betlehemci do domu ani nedostali / TASR

V Košiciach usporadúva tradičné vianočné predstavenie folklórny súbor Borievka. Typické koledovanie betlehemcov či jasličkárov, ako ho niektorí poznáme z mladosti, sa dnes už praktizuje iba v niektorých regiónoch.

„Fedor a Stacho boli najčastejšie tie postavy, ktoré sa tam objavovali. Potom ďalší bol Kubo. A oni mali svoje úlohy. Každý niečo hovoril a potom sa pozývali do domu. Neprišli väčšinou odrazu, ale prišiel len ten jeden, ktorý doniesol Betlehem. Prišiel s tým, že popýtal o dovolenie, či môžu tú betlehemskú hviezdu uviesť. Keď áno, tak tým začínali a potom volal ďalších. My sami sme mali z Myslavy nacvičenú betlehemskú hru, ktorú sme párkrát uvádzali. Toto sa dosť s veľkým entuziazmom objavuje v súčasnosti po dedinách,“ dodal Urban.

Zaspomínal si aj na to, že niekedy sa betlehemci do domu ani nedostali:

„Ja si pamätám Vianoce, keď bol sneh. Sneh znamenal, že prešli nejaké autá po ceste a tým pádom sa už dalo po ceste korčuľovať. Toto sa prelínalo aj s tými betlehemcami. Keď si tak spomeniem na tú zasneženú ulicu, ozaj, že betlehemci sa borili v tom snehu a niektorí sa korčuľovali.“

Dodal, že v súčasnosti je ale obrovské množstvo ľudí, ktorí sa od tradícií dištancujú. Tradície sú však podľa neho to, na čom vyrastáme.

„Súčasnosť je poznačená veľmi silno tým, že z tej pôvodnej tradície máme dnes Vianoce ako obrovský biznis. Veľmi sa rozmohlo to, že ako máme tradičné koledy, tak máme aj nové. Je to taký posun, ktorý až znižuje hodnotu. Tá vianočná koleda už nemá takú silu, keď si ju pustíte na Štedrý večer, keď ste ju už predtým počúvali. No vianočné koledy, priania a vinše sú čosi, čo vychádza z tradície a ja si myslím, že to nezanikne,“ uzavrel folklorista.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre