Východniari odkázaní na sociálnu starostlivosť môžu využiť aj služby karanténnych zariadení

VýchodKoronavírus

Ich záujem je však nízky.

Košice majú zriadené dve vlastné karanténne zariadenia. Jedno sa nachádza na Južnej triede 23, pričom je určené na zabezpečenie bezpečného prijímania klientov do zariadenia pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby.

„Pre tento účel neboli vytvorené nové pracovné miesta. Personál karanténneho miesta je vyčlenený z pracovníkov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice. V súčasnosti je ich 8. Kapacita tohto karanténneho zariadenia je 8 lôžok a k dnešnému dňu v ňom karanténu absolvovalo celkom 12 klientov.

Druhé je kontajnerové karanténne miesto pre osoby bez domova v Bytovom podniku mesta Košice. Prevádzka je zabezpečovaná dvomi pracovníčkami referátu sociálnych vecí v riadnom pracovnom pomere, ktoré boli vyčlenené na čas potreby pre zabezpečenie činnosti, dvoma pracovníkmi prijatými na dohodu na čas potreby, dvoma pracovníkmi Arcidiecéznej charity, s ktorou mesto podpísalo zmluvu o dočasne pridelených zamestnancoch,“ uviedol hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Samospráva vytvorila podmienky aj na zabezpečenie karanténnych priestorov pri nocľahárňach a útulkoch na Bosákovej a v Bernátovciach pre pozitívne testovaných vlastných  klientov. S týmto cieľom im poskytlo aj príspevok na zakúpenie obytných kontajnerov.  

Foto
Kontajnerové karanténne miesto pre ľudí bez domova  / TASR

Aj mesto Michalovce v súvislosti s nariadením vlády z apríla minulého roka zriadilo karanténne zariadenie pre ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť.

„Mesto Michalovce pripravilo podmienky na zriadenie predmetných karanténnych miest v michalovskom domove seniorov, v tomto čase s počtom 4 karanténnych miest oddelených od ostatných klientov,“ uviedla pre Rádio Košice hovorkyňa mesta Michalovce Iveta Palečková.

Záujem o karanténne centrum je však nízky, doposiaľ jeho služby nikto nevyužil. Radnica na mestskom zastupiteľstve koncom mája minulého roka schválila aj prijatie 2 až 8 zamestnancov, no v súčasnosti centrum nemá vyčleneného žiadneho pracovníka.

V Trebišove je pripravené 1 karanténne miesto, a to v priestoroch skladov civilnej ochrany na Medickej ulici. Samospráva však nezaznamenala záujem o túto formu pomoci pre pozitívne testovaných. Nateraz je preto karanténne zariadenie zatvorené. Humenné v súčasnosti neposkytuje občanom žiadne karanténne zariadenie.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre