Vzácna osobnosť Košíc Mária Spoločníková vydáva celoživotné dielo

KošiceKultúra

Významná slovenská reštaurátorka aj napriek vysokému veku ostáva oddaná svojej práci.

Foto
Mária Spoločníková pri práci  / Z reštaurátorského zápisníka

Akademická maliarka a jedna z najvýznamnejších reštaurátoriek na Slovensku, Košičanka Mária Spoločníková, v týchto dňoch uvádza biografiu a memoáre s názvom Z reštaurátorského zápisníka. Významná zbierka je vôbec prvou knihou o reštaurovaní na Slovensku a  obsahuje významnú fotodokumentáciu, zoznam reštaurovaných diel i zaujímavých myšlienok.

V úvode knihy sa čitateľovi prihovára literárna kritička Gabriela Rakúsová:

„Reštaurátorka Mária Spoločníková dáva stáročným gotickým artefaktom ich niekdajšiu podobu nielen z dôvodov estetických, ale aj etických. Dlhý i ťažký čas práce pri zachovaní histórie dnešku poskytol umelkyni hlboké reflexie nad talentom a vierou starých majstrov gotiky s umelecky tvorivým a zároveň nevšedným spirituálnym prienikom do prapodstaty bytia.

Diela týchto umelcov sú preniknuté láskou a duchovnou vertikalitou, čo vedie vnímavého súčasníka k obdivu ich talentu, ktorý smeruje do transcendentna. Slová Márie Spoločníkovej nielen v tejto knihe, ale i reprodukcie diel ňou nájdených a obnovených sú dôkazom Pravdy a Viery, ktorá je prítomná v celom jej živote – osobnom i tom umeleckom, čo je u nej neoddeliteľné. Fascinácia gotickým umením prechádza takto aj na percipienta.“

Foto
Obal celoživotného diela Márie Spoločníkovej  / Z reštaurátorského zápisníka

Kniha je celoživotným dielom a rodila sa tri roky. Pre Spoločníkovú je to však už šiesta kniha v poradí: 

„Podkladom obsahu a základom tejto publikácie je záznam o reštaurovaní umelecko-historických pamiatok a súčasne aj popis niektorých významnejších diel. Lebo súčasne sa pri reštaurovaní fakticky aj odhaľuje skutočnosť cieľa, a ten cieľ tí starí majstri mali stále pred sebou a išli za tým, aby docielili  to, čo chceli povedať,“ uviedla pre Rádio Košice Mária Spoločníková.

Títo „starí majstri“ podľa nej odhalili túžbu človeka po duchovnej skutočnosti.

„A tá duchovná skutočnosť je potrebná pre každodenný život aj dnes. A my to, bohužiaľ, akosi neregistrujeme ako potrebu. To je túžba po takom spirituálnom očistení vnútra človeka, keď sa díva na takéto staré veci. A to je obsahom tejto publikácie,“ uviedla reštaurátorka. 

Foto
Kniha vznikala tri roky a má viac ako 500 strán  / Z reštaurátorského zápisníka

Viac ako 500-stranové celoživotné dielo je o procese reštaurovania, o zachránených dielach gotiky, ale aj o živote a práci jednej z najvýznamnejších akademických maliarok a reštaurátoriek na Slovensku.

Márii Spoločníkovej gratulujeme k úžasnému dielu a vyslovujeme obdiv k jej celoživotnému poslaniu. Viac o jej živote si môžete prečítať aj v našom staršom článku Ešte viac Márie Spoločníkovej. 

 

Autorka: IVANA GÁLL BAJEROVÁ

Komentáre