Začala sa volebná kampaň do europarlamentu

SlovenskoSpravodajstvo

Jej pravidlá určuje zákon.

V júni sa na Slovensku uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Voliči si vyberú 15 europoslancov na päťročné obdobie. V tejto súvislosti sa začala volebná kampaň. Strany na ňu môžu minúť najviac tri milióny eur. Podľa legislatívy sa kampaň začína dňom vyhlásenia termínu volieb v zbierke zákonov a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

„Do limitu nákladov politickej strany sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb,“ uvádza sa v zákone.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Finančné prostriedky určené na kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na účte musia byť nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Na osobitný účet musia byť vložené peniaze výlučne prevodom z iného účtu. Výpisy z účtu musí kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.

O použití prostriedkov na kampaň musí strana viesť osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane. Strany majú tiež povinnosť vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na kampaň. Doručiť ju musia Ministerstvu vnútra SR najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb v listinnej aj elektronickej podobe.

 

Zdroj: TASR

Komentáre