Žilinka: Spor o výklad ustanovení ústavy bol umelo vytvorený

SlovenskoSpravodajstvo

Podľa jeho slov ide o pokračovanie dlhodobého tlaku.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje podanie prezidentky Zuzany Čaputovej na Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR), ktoré sa týka výkladu ústavy v súvislosti s jeho činnosťou, za účelové. Podľa jeho slov ide o pokračovanie dlhodobého tlaku, spochybňovanie a diskreditovanie jeho osoby:

„Som toho názoru, že návrh je účelový a spor o výklad ustanovení ústavy bol umelo vytvorený.“

Hlava štátu žiada ÚS SR o výklad ústavy z dôvodu, že jej Žilinka odmietol doručiť rozhodnutia Generálnej prokuratúry o návrhoch obvinených na konanie podľa ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku. Žilinka argumentuje tým, že prezidentku po jej žiadosti požiadal o osobné prijatie, ale nedostal odpoveď.

Foto
Žilinka bude rešpektovať rozhodnutie ÚS SR / TASR

Ústava podľa Žilinku nepriznáva hlave štátu oprávnenie kontrolovať rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora v konkrétnych veciach:

„Prezident Slovenskej republiky nie je nadriadený generálnemu prokurátorovi,“ vyhlásil Žilinka, ktorý zdôraznil, že Čaputová nie je ani orgánom činným v trestnom konaní.

Žilinka je v rámci primeranosti pripravený poskytnúť prezidentke informácie, ktoré sú potrebné na výkon jej funkcie, pričom rozhodnutie ÚS SR bude rešpektovať. Čaputová tvrdí, že generálny prokurátor má povinnosť jej bez zbytočného odkladu poskytovať súčinnosť.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre