Modernizácia Košíc v 19. storočí

KošiceHistoricKE

Priemyselná revolúcia, ktorá začala na prelome 17. a 18. storočia v Anglicku, mala ďalekosiahle následky na rozvoj miest, najskôr v Anglicku a neskôr aj v ostatnej Európe. Ale nebola to len industrializácia, dôležitú úlohu zohrali aj vedecké objavy a celkový technický pokrok. O viac ako sto rokov neskôr, teda približne od druhej polovice 19. storočia sa mestské novoty a vymoženosti postupne dostávali aj do Košíc. Najdôležitejšie z nich si priblížime v dnešnom článku.

Foto
Mestské záhrady Košíc, v pozadí továreň Fleischera a spol. / HistoricKE

Na začiatku 19. storočia mali Košice so 6000 obyvateľmi prakticky vidiecky charakter a niekdajšie slávne časy boli dávno preč. Jedným z prvých impulzov pre modernizáciu mesta sa stalo odstraňovanie mestských hradieb, s ktorým sa započalo ešte koncom 18. storočia. Vyprázdnené plochy, ktoré vznikli po zbúraní východných hradieb (dnešná Moyzesova ulica), sa postupne vyvinuli do širokej mestskej triedy – okružnej, ktorá tvorila dôležitú dopravnú tepnu, keď prepájala severnú s južnou a západnou stranou mesta. Stalo sa tak po vzore Budapešti a na Slovensku ide o jedinečné urbanistické riešenie. Časom tu boli postavené rôzne reprezentatívne budovy, napríklad súdne tabule, školy či pôrodnice, pričom bol vytvorený aj zelený pás.

Foto
Rákóczi körút – Rákocziho okružná, dnes Moyzesová ulica na dobovej pohľadnici / HistoricKE

Za ďalší dôležitý medzník možno považovať príchod vlakovej dopravy do Košíc, stalo sa tak v roku 1860 a pre Košice to bol z hospodárskeho hľadiska kľúčový moment. Mesto takto získalo prepojenie nielen s Budapešťou, ale po dostavaní Košicko-Bohumínskej železnice aj so  západnou časťou krajiny, do konca 19. storočia potom aj s Prešovom a Turňou nad Bodvou. Viac sme sa počiatkom vlakovej dopravy v Košiciach venovali v tomto článku.

Foto
Košická železničná stanica a električková doprava na dobovej pohľadnici  / HistoricKE

Spojenie a komunikáciu Košičanov so zvyškom sveta zabezpečovali najskôr telegramy (prvý prišiel do Košíc z Budapešti v 50. rokoch 19. storočia), neskôr v 90. rokoch už bola v meste zriadená telefónna ústredňa. Kvalita života obyvateľov sa dozaista zlepšovala aj vďaka postupnému budovaniu mestskej infraštruktúry – od 70. rokov 19. storočia bolo zavádzané verejné plynové osvetlenie, avšak na kanalizáciu si museli Košičania počkať, vybudovaná bola až v prvom desaťročí 20. storočia. Od roku 1891 začala v meste premávať mestská verejná doprava, tohto roku sme si pripomenuli okrúhle 130. výročie. Viac o jej vzniku a rozvoji sa dozviete tu.

Celkové zvyšovanie životnej úrovne sa dotklo aj kultúrnej oblasti. S príchodom železničnej dopravy do Košíc sa začalo rozvíjať okolie novovybudovanej železničnej stanice. V priestore medzi stanicou a mestským centrom sa vytvoril mestský park. V blízkosti parku boli tak, ako tomu bolo aj v iných uhorských mestách, zriadené kúpele (asanované 1967) na dnešnej ulici Protifašistických bojovníkov.

Na Mlynskej ulici, ktorá sa  stala vstupnou bránou do mesta, začali vyrastať hotely, reštaurácie a kaviarne, najznámejší z nich, legendárny Hotel Európa. Status najluxusnejšieho hotela a zároveň dôležitého kultúrneho stánku mesta si dlho udržiaval hotel Schalkház lokalizovaný v južnej časti dnešnej Hlavnej ulice. Práve tu sa v roku 1896 konalo prvé filmové predstavenie na vtedajšom území Uhorska a dnešného Slovenska, ktoré síce kvôli technickým nedostatkom nezaujalo väčší počet divákov, no naštartovalo módny trend a o 13 rokov neskôr, v roku 1909 už v Košiciach mohol vzniknúť nový biograf (staršie označenie pre kino), viac o počiatkoch kinematografie v Košiciach tu. Rozvoj kultúry v Košiciach mohol naďalej napredovať aj vďaka výstavbe novej budovy divadla v roku 1899

Foto
Nemzeti Szinház – Národné divadlo na prelome storočí / HistoricKE

Do nového 20. storočia Košice tak vstúpili modernizované, s typickými mestskými prvkami.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre