Vzácna stará fotografia Mlynskej ulice

KošiceHistoricKE

Do našej zbierky fotografií a pohľadníc sa nám podarilo získať jednu veľmi vzácnu a zaujímavú fotografiu časti Mlynskej ulice, ktorá zároveň zachytáva pulzujúci mestský život na začiatku 20. storočia. I keď sme sa samotnej Mlynskej ulici už v jednom článku venovali, dnes si priblížime niekoľko zaujímavostí o stavbách, ktoré vidíme na tejto fotografii.

Foto
Pohľadnica z Mlynskej ulice (vtedy zvanej Kossuth Lajos utca) / HistoricKE

Fotografia bola vyhotovená pravdepodobne okolo roku 1904, datovanie na zadnej strane nie je spomenuté, pohľadnica ani nebola poslaná, takže presný rok je náročné určiť. Taktiež vydavateľ pohľadnice je zo zahraničia a nám zatiaľ neznámy. Snímka bola vyhotovená z východnej strany Mlynskej ulice, čiže je to pohľad orientovaný do centra mesta a v pozadí možno vidieť Urbanovu vežu. Autor fotografoval z balkóna starého domu, ktorý pôvodne stál na parcele, kde dnes stojí Gastrodom.

Na pravej strane fotografie vidíme dvojposchodový dom, ktorý sa označuje ako Jeneyho dom (dnes Mlynská č. 26). Názov nesie po bohatom košickom podnikateľovi a lekárovi Kryštofovi Jeneym (1815 – 1893), ktorý ho dal postaviť v roku 1870. Za týmto domom bývala pekná a priestranná záhrada.

Jeney vyštudoval medicínu vo Viedni a usadil sa v Košiciach. Bol zvolený za čestného mestského lekára. O jeho mnohých aktivitách svedčí aj to, že bol majiteľom parných kúpeľov na Mlynskej ulici, členom mestského zastupiteľstva, zakladateľom Hornouhorskej stavebnej účastinnej spoločnosti a tiež členom výboru Ľudovej banky.

Foto
Zadná strana pohľadnice / HistoricKE

V opise pokračujeme domom – Mlynská č. 24. Ten bol postavený Andrejom Bertom rovnako v 19. storočí, ale dnes je už viditeľná prestavba, ktorá sa uskutočnila za prvej republiky (1918 – 1938). Na starej fotografii vidno ešte pôvodnú podobu tohto domu. I tento dom mal priestranný dvor, ten bol prerušený zriadením Podtatranskej ulice zo severnej strany a zástavbou, ktorá tam vznikla.

Vedľajší dom z ľavej strany – Mlynská č. 22 – mal pôvodne rovnako rozsiahlu záhradu. Na tejto stavbe je stále možno pozorovať pôvodnú architektúru z prvej polovice 19. storočia s charakteristickou balkónovou nikou nad vstupom. Prvým majiteľom domu bol Samuel Koczányi, neskôr ho vlastnil zubný lekár Eugen Rákosi.

Posledným domom, ktorý dnes spomenieme a ktorý je lepšie pozorovateľný na fotografii, je dvojposchodová budova – dnes Mlynská č. 20. Na tejto parcele stál pôvodne jednoposchodový dom s veľkou záhradou, zakreslený je už na Ottovom pláne mesta Košíc z roku 1832. Spoločne so susedným domom (Mlynská 18) boli postavené hneď za pôvodnými mestskými hradbami.

Foto
Mlynská ulica (Mühl gasse) a jej zástavba na Ottovom pláne Košíc v roku 1832. Pod č. 570 je zakreslený pôvodný jednoposchodový dom, na mieste ktorom bol vystavaný dvojposchodový dom, dnes Mlynská č. 20  / HistoricKE

V roku 1885 ho nahradil nový dvojposchodový eklektický dom staviteľa a architekta Jána Töröka (1854 – 1889). V prízemí domu sídlilo dlhší čas kníhkupectvo Génius. Na východnej strane má dom charakteristické oblé nárožie, ktoré zároveň naznačuje, že práve tu predtým stála korvinovská mestská brána. Jej časť je zamurovaná ako nosný múr do obvodovej steny.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre