Okolie košického krematória by sa malo zrevitalizovať

KošiceSpravodajstvo

Občania sa môžu k tomu vyjadriť.

Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach v spolupráci s organizáciou Východné pobrežie vytvorila dotazník o krematóriu. Revitalizácie by sa mal dočkať celý areál a najmä služby ponúkané v lokalitách urnový háj, lúka či prírodný cintorín.

„Dotazník je pre nás zdrojom na prieskum verejnej mienky o súčasnom vnímaní a úlohách krematória a jeho okolia verejnosťou. Snažíme sa cez neho získať spätnú väzbu, ako dané územie Košičania vidia, čo by privítali a ako by ho zmenili. Ako prevádzkovateľovi nám to môže pomôcť určiť smerovanie niektorých budúcich investícií do budovy a jej okolia,“ uviedol pre Rádio Košice hovorca SMsZ Peter Sasák.

Foto
SMsZ rekonštruuje hlavnú budovu krematória / facebook.com/kosiceofficial

Samospráva chce v rámci revitalizácie skvalitniť služby podobne ako pri modernizácii vstupného areálu Verejného cintorína, a to v interiéri aj exteriéri. Košičania môžu v dotazníku vyjadriť aj svoju spokojnosť so starostlivosťou o zeleň či chodníky, so zberom a zhodnocovaním odpadu i pridať reakciu, čo by podľa nich zveľadilo priestor pri krematóriu. O finálnom projekte sa však podľa hovorcu radnice Dušana Tokarčíka nedá hovoriť:

„Mesto Košice sa aktuálne iba oboznamuje s víziou realizácie druhej etapy projektu revitalizácie krematória, preto je predčasné hovoriť o podrobnostiach. Tak ako pri iných podobných projektoch, je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme v čo najväčšej miere dokázali využiť externé investičné zdroje a šetrili prostriedky mesta Košice.“

SMsZ v súčasnosti rekonštruuje hlavnú budovu krematória. Keďže počas demontáže poškodenej strechy zistili ďalšie nedostatky a problémy, na základe odporúčania statika museli zrealizovať aj ďalšie rekonštrukčné práce. Zároveň operatívne riešili aj množstvo menších zistených nedostatkov, ktoré nezhŕňala pôvodná projektová dokumentácia. Cena sa tak navýšila o približne 400-tisíc na dva milióny eur. Financovanie je zabezpečené z rozpočtu mesta. Rekonštrukcia by mala byť hotová do konca júna.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre